-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware vRealize
         Operations Manager
Advisory ID   : NCSC-2020-0376
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-11651, CVE-2020-11652
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20200509
Toepassing   : VMware vRealize Operations Manager
Versie(s)    : 8.1.0
         8.0.x
         7.5.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich twee kwetsbaarheden in VMware vRealize Operations
  Manager. Deze kwetsbaarheden kunnen bij misbruik leiden tot het
  uitvoeren van willekeurige code met beheerdersrechten op de
  Application Remote Collector (ARC) en alle virtuele systemen waarop
  een ARC Telegraf agent is geinstalleerd.

Mogelijke oplossingen
  VMWare heeft mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld die
  misbruik van deze kwetsbaarheden voorkomt. Er zijn op dit moment nog
  geen updates beschikbaar. Een update van deze advisory volgt zodra
  de updates beschikbaar zijn. Meer informatie vindt u op de volgende
  pagina:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0009.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXrbnIU/4qUtG/lqjAQqhnAv/Sihrr9GJjkpDKGwSq6qg7Pa1lJsbK6kK
4TYbmhQuEsoPGO4QzpDQXsI7hGR582k0hUJ8AiHmNRADbdwcomjqkLIHj36tB32Y
d5WfloJbJ8q0BpnWjNlp2BpAa79UPRAizuuZJ3OdDg8Tu5gyc4RTaz9hw09mgEB+
e5V1xJKn8LeNRKp/yl5fEzGs0wPES04KlX7FM/Lc5jfOBGwiJtEQ0yAJWkBiE+SV
QVqKNn/991NOWER29kR12Ginmf4h/Ea1aybO4EWC5d7y/r6apnc3Wd9jxApj+zd2
AF3aV5+mTmmFwd9BTUk9Js/8F4ihq5HMznbhW9XkTNiTLvSgBPYYa6DKpDzabTZ5
/gkhLxneAHVL62WQpi1lu3AOKzA2bizwr9soOsPUTAle8Zn/dVeNKLLwxltuZ9kv
FbEN/37K2XcQifXt8wh6yXRr7b3DO4TarpaqG6ineYa+oID+sY1ufOcym0ygr8h2
GTSH0Scxzd/W4aNiP9mFBmsEL/6R8bMw
=rLOe
-----END PGP SIGNATURE-----