-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Salt
Advisory ID   : NCSC-2020-0376
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-11651, CVE-2020-11652
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20200521
Toepassing   : EMC RSA NetWitness
         VMware vRealize
Versie(s)    : RSA NetWitness:
         11.2.x.x
         11.3.x.x
         11.4.0.x
         11.4.1.0

         VMware vRealize:
         8.1.0
         8.0.x
         7.5.0
Platform(s)   :

Update
  RSA heeft updates beschikbaar gesteld voor RSA NetWitness. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

  VMWare heeft updates beschikbaar gesteld voor VMware vRealize
  Operations Manager. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden ontdekt in Salt. Salt wordt onder meer
  gebrikt in VMware vRealize Operations Manager en RSA NetWitness. Het
  uitbuiten van de twee kwetsbaarheden kan bij beide producten leiden
  tot het uitvoeren van willekeurige code met beheerdersrechten. Bij
  VMware vRealize Operations Manager kunnen deze kwetsbaarheden
  uitgebuit worden op de Application Remote Collector (ARC) en alle
  virtuele systemen waarop een ARC Telegraf agent is ge´nstalleerd.

Mogelijke oplossingen
  RSA heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Ook heeft RSA mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld die
  misbruik van deze kwetsbaarheden helpen voorkomen. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://community.rsa.com/docs/DOC-112332
  https://community.rsa.com/docs/DOC-112420


  VMWare heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Ook heeft VMWare mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld die
  misbruik van deze kwetsbaarheden voorkomen. Meer informatie vindt u
  op de volgende pagina:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0009.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsZOKk/4qUtG/lqjAQokTAwArqwCRW3JirWGP3iXJkrqElelJy4pJzlg
1YDYGhhRhhkB3QX6v4t1tQqjzzeLIqhjgF078cdLhaTRlS/NwFUB178IeIKhnoG/
UL0d7F0GwfemHash1MyLhA88GbtNiayOvpK79TK3hMWVfi1/drD+VuL4KePbnsLY
Pytq2WbWQyDiFW2o0pVAXvgJEnyPM9ZhHD7mZyyhYvfCa7Xx0CYsq+9CIltolLEu
Bfu8/vXOf3SmvGeoxvMymjn8r3gYFtBGHdspm6cfkYe4CjCsDS7/2pIPM7+ywh//
e6SsiqPg9z1tFX4M7adGWGgO4mp9vwjRbgagcohTLbXCQ4Mq2/ccVlp343bwaYRD
WDmbidmzBSj/klld8o8hd+jEfQ85/ouMPXGF5AsPl7k5dhs7q6GlXbaGZ+3wB+Zd
NAbz/ARrLHB7v3R3nDwjUGOvIlaF9gt5WTr4mGr8gCvin/kjwQZbCXbxBT4Ev0/x
JQNARtHaPtt21VJcdeZQIM7t1yQPRtn/
=Pof7
-----END PGP SIGNATURE-----