-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Exim
Advisory ID   : NCSC-2020-0400
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-12783
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20200520
Toepassing   : Exim
Versie(s)    : < 4.9.3
Platform(s)   : Ubuntu

Update
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 19.10 en 20.04 LTS om de kwetsbaarheid in Exim te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars hebben een kwetsbaarheid verholpen in Exim. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat Secure
  Password Authentication (SPA) te omzeilen.

  Het is vandaag de dag ongebruikelijk om middels SPA op een Exim
  server te authenticeren.

Mogelijke oplossingen
  Exim heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://bugs.exim.org/show_bug.cgi?id=2571

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van exim4 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4687

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 19.10 en 20.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4366-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsTubU/4qUtG/lqjAQraUwv+L2bPuf/Xd46OiBHDPFCvutBOlo3Z5Q44
7YX+A0ZSvAaYoORHQezd2I+spy/KrkKQ8qstx9ea2MQQKQ5S95+D1DFvYP0gbqF2
F4pgrU4Tjepcd0qIjJON4M18kJUxYBOdHSNy/I9Y3xlCRqO9ySrtQREV3E/8klqf
NBSkH4KxQdhQw8F7v+5NtfcxskecnyNh5MHKXi8mBVY+IrXKali4Ipje/jVqkKtU
R6fgVrPsBYEGqw3ePbg+KvsZbiWt4ad7fseX0t4iJdyR4Eum2w7Gp1YHcFa/1ncE
hC1o7OyYt0e0/U4EK9uMnaN9j86ZS/1SnIOioMqAHYyDVUnaj6tr1g19MGR/fMxR
Lzazpl0yf1yFagUGu3dXHAyrng/bcB+SzA9YJ9flncx0VchMEDcGNPai9/dpoWnZ
1Nka5GbUXYv7oOJY7HBMkyPp+MJ2Pc/Ov8ngJDV/hdy0nHcClUFNAxsNTIcD1sRZ
VZGglUG+jFouUjaZHcwsaVAVjOGrv3hv
=7Rra
-----END PGP SIGNATURE-----