-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in ABB System 800xA
Advisory ID   : NCSC-2020-0402
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-8477
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20200519
Toepassing   : ABB 800xA Information Manager
Versie(s)    : < 6.0.3.3
         < 6.1.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  In ABB System 800xA Information Manager is een kwetsbaarheid
  aangetroffen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor
  het uitvoeren van een Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Een
  dergelijke aanval kan leiden tot de uitvoer van willekeurige
  scriptcode in de browser waarmee de applicatie wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen
  ABB heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  System 800xA 6.0.3.3. Indien het niet mogelijk is om te updaten naar
  versie 6.0.3.3, raadt ABB aan het ABBTracer-component van het
  systeem te verwijderen. Dit component bevindt zich in "C:\Program
  Files(x86)\ABB Industrial IT\Inform IT\Components\AC-DC\ABBTracer".

  In de 6.1-reeks is de kwetsbaarheid vooralsnog niet verholpen. ABB
  geeft aan de kwetsbaarheid in de eerstvolgende point-release te
  patchen.

  Voor meer informatie, zie:

  https://search.abb.com/library
   /Download.aspx?DocumentID=2PAA121232&LanguageCode=en&DocumentPart
   Id=&Action=Launch

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsO+UU/4qUtG/lqjAQrd4Av/agK3nUzR57NpVZCW6S6r7Ucp0iQS6iMT
BgW/m9xGNdRCfEB4CpCe+5O4MaZy1sCxzdpO2SPpnXhbKwQmlCwNxrIEZ5RJqFxl
dgiP9/iqA1hcFB8QA6F6YWsd8/+kiJj00lugHT129NmdOpm/nTZZ6CBotQ1QzitT
rKC/WsxUZMKlwmD1bifwUIKts4mJMAbNGCMHPCslIu4hY7uAaLYRLFTXZGIlkBZz
Ta4vZ4ujqs0YL6v4TSZhbbYnayvi+Cm0rbMnElKb2bPsDU6y+u4p2r8Z71yqfaPX
twVHUIyw6rtu9Lpb7N/YYkowJkQHCeShQHLe75MvmJx+DLvtUe+wL9NnolDZVcu5
yTmv/SHMplT7pIqpfvaYAqBwcRKXpGCV3Lg5srR5VInoPN0H/SXSBCvlLqECwSEx
12NazwyTzPy34hO/23cL10cY61PHS453foaA1qjbbego5YxUt0eMSjN3AWEIj9xz
3AbEaf94Dd+Q1hAw6RSVJ/OttIoWvXzf
=Jqv7
-----END PGP SIGNATURE-----