-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat OpenShift
Advisory ID   : NCSC-2020-0403
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10712
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20200519
Toepassing   : Red Hat OpenShift
Versie(s)    : < 4.4.4 & >= 4.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  In Red Hat OpenShift is een kwetsbaarheid aangetroffen. Gevoelige
  gegevens worden weggeschreven naar een logbestand. Een kwaadwillende
  met lees-toegang tot dit logbestand is mogelijk in staat container
  images aan te passen. Dit is alleen mogelijk wanneer zogenaamde tags
  worden gebruikt om naar container images te verwijzen. Images
  waarnaar wordt verwezen aan de hand van hashes, zijn niet kwetsbaar.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat OpenShift
  voor Enterprise Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2136

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsO+W0/4qUtG/lqjAQq9BAv8CJ/lC7lgnB+RJ7TW7vngrG9HMX0HCjZa
XWp8Y6+BURYBTjL7B4MOgFR2GpruMB1FAjMZ1KKupPLpQRthlu0fV1510+jBcJCp
P3bZlyczcqMIhM/mHLMrL6PNguVcDaQ0kVRR8XMpLQ24JEGt7DNoYKASNebzbpIH
+4CHPnnYmeNVxaGZPLbb5XtKfHT/cNNrmwdKcIZPbq8EwwKAf50zTTJ95BOO2RnO
yo6KezLAZFekzh+LjGkFfQH4jh1y/yFMfggVsYQWY1Obimk+vrOLqUHcXy9oY7Gu
4uLnxdWGAWV1tJ4ztX9fwIex/J4YFLxGcDYYxykZxFejDPH3rXMQ2vThrIcvQrm+
/VEUN6CiSPwKENn006LsvUtzgBG5/6onwWANaoXOSaIc7V4OcZBHkhYsRezfhFFn
zO5MzY0UvBw1kV+cnuhKK7u1px3s8JbLF9kwzQ9EcSqVgfByRvK9jGkc2FA1lHjf
l4rF/03aN7E5QaLwti3Ur0ZRV7hVUYwO
=EIGR
-----END PGP SIGNATURE-----