-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2020-0404
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10957, CVE-2020-10958, CVE-2020-10967
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200519
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    : < 2.3.10.1 & >= 2.3.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  In Dovecot zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen. Een kwaadwillende
  op afstand kan deze kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de submission, submission-login
  en lmtp processen. Hiertoe dient de kwaadwillende een malafide
  commando of e-mail naar de Dovecot-server te versturen.

  In het verleden zijn soortgelijke kwetsbaarheden aangetroffen. Zie
  "Hyperlinks" voor meer informatie.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Dovecot hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://dovecot.org/pipermail/dovecot-news/2020-May/000438.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.10 en
  20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Ubuntu 14.04, 16.04 en 18.04 LTS zijn niet
  kwetsbaar. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4361-1/

Hyperlinks
  https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2019-0337
  https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2020-0141

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsO+fk/4qUtG/lqjAQowrgv/YdsN/LzWvkBg7qta6KgG1BcqK/wcG/QZ
wR6EUdEl2eiil6Otijamm9kQUhRTPGJOL3k+Sl0Y2CPIuRhXQ1cBLlPJzjWMar3S
PBWIObeBuebbNm3uQZ0ZaDAPfLJRZjV1U2TsWPQDnx73B/YMYNr6I6EhS4gRvEkO
kF2NrbNd75jTKhlswQgxsDAOsz1brOsfO77KrEEj7JsLZnCy/Bvl+DQQkzlyjBUd
I/6zl6iG0AVD/Bd6ufhJ5H8aWWsgFqVz9YrCwnLWe/C9VipdDjy0uzgcsQsnhZHi
lBm0SVNpcR1XJLOc1RX6HFSflnFXwRNrdfXLhFNwaP4j/cxwPQRqntOz6aUIhmRf
dG4aatlmQEzQbnFsgHTgiYxzlrYSzDgOu/H3IKIozEb9TQhZZF3UZcmo6okWJXde
3SjuNdtDiKgkjbhbvfjhY/VE+KSOUe6euIj1vUlipif28k0QTBCp9rDWPQgA7oOl
iYA0/bp40p0d0hoVZmvoyxlF2LBvC/xe
=pOUO
-----END PGP SIGNATURE-----