-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2020-0404
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10957, CVE-2020-10958, CVE-2020-10967
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200527
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    : < 2.3.10.1 & >= 2.3.0
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSUSE Leap 15.1.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  In Dovecot zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen. Een kwaadwillende
  op afstand kan deze kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken op de submission, submission-login
  en lmtp processen. Hiertoe dient de kwaadwillende een malafide
  commando of e-mail naar de Dovecot-server te versturen.

  In het verleden zijn soortgelijke kwetsbaarheden aangetroffen. Zie
  "Hyperlinks" voor meer informatie.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Dovecot hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://dovecot.org/pipermail/dovecot-news/2020-May/000438.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.10 en
  20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Ubuntu 14.04, 16.04 en 18.04 LTS zijn niet
  kwetsbaar. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4361-1/

  -= openSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld
  voor OpenSUSE Leap 15.1 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2020-05
   /msg00059.html

Hyperlinks
  https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2020-0141
  https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2019-0337

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXs4v+0/4qUtG/lqjAQqcqwv/YPL8mV/AoboAg1tOnSJOUr7sk9cuKMDJ
dM0BE/j6SbFQpCn1FCmW34lT3m71hz/qBmT3Tn2C34SJIssKaDWKK9CUrt+UhMxL
obhbqK5CnHbuHNKRievTF9fvIWfjejA1KD95HChhKvJPDzRp4cZWJAMajnBmdFn2
M+XuI4Qu/THB+mPNZh1gPTjrGPPo1PbtKoeC1SLimPwgKLxT1/AyYsanuuJi8ZJg
JgeVHe43/DF0vQhKGFfG8bBG4yBWD6bawt/miBjbinZpxKe5eA/tbGtgbg2xnfbS
C9fSAO8TCCeRMKtbLxo0tqNGRzm/Kyf5wn41P9RV9zCAU2qZqmaGAMopEhZ4H0cf
yHZoENTkNmLH+TR8xdlU6Aw1RmQ7HPgWth2ZkjQyoq6RLd7C9mUury3K/8ewh9Ns
l08mRaN2Vxmsud1ur3AbdQfC6VKgR/E0SJv3eCFi1lxbzuBCiG5b5k5isit2Lhrq
KrNiQXAxpGvo/19Bh+fWMvtOUxGKC7XV
=ugLw
-----END PGP SIGNATURE-----