-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ubuntu kernel
Advisory ID   : NCSC-2020-0405
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-11494, CVE-2020-11565, CVE-2020-11669,
         CVE-2020-12657
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200519
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Ubuntu kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een lokale kwaadwillende in staat
  systeemgegevens te verkrijgen en om een Denial-of-Service te
  veroorzaken met mogelijk het uitvoeren van willekeurige code tot
  gevolg.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS en
  18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4363-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsO+qU/4qUtG/lqjAQpm4Av/S77r5Wql91m+A/7okGcRuXWBgkPyjtHj
oa00Xe4GoQfhavcI9yZwfnAX1dQ211sG0ErgpNlH+zmmwrj8vWrqV6V4ULCGZzNL
KMZzTkT980+MXPDQcdtzEd7BlwtiY5c1BYYSnpUyN86ld0h7v6L+cO3lmQCCb0zO
MPYrnz/7aT1zza5M/vqZq8cxbfqbGhvix6cOIV15QBmQr23DkkzF4LTfRrrTjAp1
R6SOYkFELVckiYYFHw5xe+sHanRK6D4NO9QLJUknvHP9RvAykXL6GhWTeOQB08fX
A+B2wZ6P+Tx1q8aXR/GaJQXNbrKZse9yeGNdIv5n62iwF41WkvHI6bly2wOQxmkV
5yEFz8hboavh8djS8RRiAUswquxsdxQLCKCaisGClZMGxjzfgzY4QfTnkIefrKcw
nFGLfY4fsMa4TXnvXzODEa2rZryNBoYSTCHRBQrxNg5ALnTIzhfZh3SpphvLte5K
jbIS9jZ3DtfBnyOUj8ohYo473H8Zjml8
=+tnQ
-----END PGP SIGNATURE-----