-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in DPDK
Advisory ID   : NCSC-2020-0406
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10722, CVE-2020-10723, CVE-2020-10724,
         CVE-2020-10725, CVE-2020-10726
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200519
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Dataplane Development Kit
  (DPDK). De kwetsbaarheden stellen een lokale kwaadwillende in staat
  een Denial-of-Service te veroorzaken met mogelijk het uitvoeren van
  willekeurige code onder rechten van de gebruiker tot gevolg.

  DPDK is een technologie die het transport van data-packets tussen de
  verschillende onderdelen van een besturingssysteem verzorgt. Veel
  Linux distributies maken er vandaag de dag gebruik van. De DPDK
  software draait voornamelijk in user-land.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van dpdk beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-10722, CVE-2020-10723 en CVE-2020-10724 te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4688

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  19.10 en 20.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4362-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsO+s0/4qUtG/lqjAQr2ngv/SSV8NAdswbSJ3BaGjxwJSMRuK+e/4t4H
U2x3Eh3YyTPXvfNH8M9mFEJh7lrwt2ts4n9sYqv6f5Hl8zAw1MamC3BM8s6kcmzw
khfsyOr9ywI0fwJ0d0H1A9CkBYB7uGpvMBHelY6/2pXXJ/NN9tSsEoPY9RHU05zf
OYsHOoOAu5D+4Bvtu+DqQPZF/LgMS54dbGjMwWOFTI2tqbqHap8zai4ht1aynWsr
Gc26UJF7cnt8cSDZ1FYETOe0vv8BoW+iG4RyOoGXgzYX5pOzeZ2h+CFLRy3CD3tg
56b79CAIj2Uxq2ghe7fpUe5cTxs6pkm1FhZJsvK7E8FeQf3V+1unefJ2MK4CrSCk
PkoyWsoIpzDom2iHS/0aGbAs/zth/wGy7HvllHQ09i2EA7md358uDEbs8CUkeTGo
I6cTpneOJoz80UyaMjOvUvcVLvMZhvdzpF7BHQkxqGia2s4rsV5JAGwzrUX6EQL3
eKdFIewQKWiKwsT99Oaf00XLY39SE/oQ
=mXh6
-----END PGP SIGNATURE-----