-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in DPDK
Advisory ID   : NCSC-2020-0406
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10722, CVE-2020-10723, CVE-2020-10724,
         CVE-2020-10725, CVE-2020-10726
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200527
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met
  CVE-2019-14818, CVE-2020-10722 en CVE-2020-10723 te verhelpen in
  SUSE Linux Enterprise Server 12-SP4. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Dataplane Development Kit
  (DPDK). De kwetsbaarheden stellen een lokale kwaadwillende in staat
  een Denial-of-Service te veroorzaken met mogelijk het uitvoeren van
  willekeurige code onder rechten van de gebruiker tot gevolg.

  DPDK is een technologie die het transport van data-packets tussen de
  verschillende onderdelen van een besturingssysteem verzorgt. Veel
  Linux distributies maken er vandaag de dag gebruik van. De DPDK
  software draait voornamelijk in user-land.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van dpdk beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-10722, CVE-2020-10723 en CVE-2020-10724 te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4688

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-2019-14818, CVE-2020-10722 en CVE-2020-10723 te verhelpen in
  SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de
  SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2020-May
   /006861.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  19.10 en 20.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4362-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXs4wB0/4qUtG/lqjAQpRIwv+JaR9Jq66ZtbkVq7budwTIkcFNT26RGqY
LWo6c9iG4bo8QGMGcuz+UifQYZiOohOXZuqE83RH1MkI0vV69YnZApOhP5iKXdlJ
L1t6WXK8LEvue+V4Q6saRfPlC35ljpwMuflBrAzEBSEgMNnTZZV2jQ+oahG4pq9a
XBeqPJEfIkGEYCjzNQ/RE50UtTtPGzt+7Npjzg7qeyzTMtqY9XQi3CrCDdh8AHlU
LAjTNrRnreTSFeVIzNVrexaQ5CdZAzzdxRCXx9vhW3X6YmfNvBnRDwKf3+CZ77Ev
FVUluJTUfNyIsYejoq11qyxDFwzRq1sDDZPpEtHkB/YUES91UPt+S4+J9NSaQg4M
0BAe8mFvDwCt4UinSm2R3xU2+rfOmT655iRotLX2siCS393cAOKnIro57po820LF
AgYhFG/pSIsiKixv55Ud4cxlkrgr8ohGkURfr9bo9gplLDAVi2nLG/5aADT7CEW9
qEF1MPNSHgD9b1cRvlFju1muxZ0f9pqt
=WwdM
-----END PGP SIGNATURE-----