-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in DPDK
Advisory ID   : NCSC-2020-0406
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10722, CVE-2020-10723, CVE-2020-10724,
         CVE-2020-10725, CVE-2020-10726
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200529
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux
         Fedora
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Dataplane Development Kit
  (DPDK). De kwetsbaarheden stellen een lokale kwaadwillende in staat
  een Denial-of-Service te veroorzaken met mogelijk het uitvoeren van
  willekeurige code onder rechten van de gebruiker tot gevolg.

  DPDK is een technologie die het transport van data-packets tussen de
  verschillende onderdelen van een besturingssysteem verzorgt. Veel
  Linux distributies maken er vandaag de dag gebruik van. De DPDK
  software draait voornamelijk in user-land.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van dpdk beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-10722, CVE-2020-10723 en CVE-2020-10724 te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4688

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /HRHKFVV4MRWNNJOYQOVP64L4UVWYPEO4/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-2019-14818, CVE-2020-10722 en CVE-2020-10723 te verhelpen in
  SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de
  SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2020-May
   /006861.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  19.10 en 20.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4362-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXtEZSU/4qUtG/lqjAQqYZQv5AZGw4ZQZGiqkoJJX56ucBr6e+3ki2Y/+
TC/tv2nY8DS9bMlVROVGLzl3JTiMD2/cn3zMOaWkXJrxtGV3YG7t6wtOWYVVIvpr
HVdRa66cO0moEYUCSP3PAdmtIu4e29CuK9hPQBD3drNJs/4z+4kybIbI6oGzc0Rn
iqAQTOKKsc73uBW2ZrHuRFOq5uWXL2507+26A7xYkFwpqPU0GgVFaFA074AVNniw
Da5yUI5buFKRCD4Z1/EAn+UgPfGO3VDKS/nOC5vFyC2yV4By7UQsqeFGo//UgIt7
vROUBEPunis0eJKqd+w7ZiNX85Pwq6gXYJOSm/ByWGLjrGWIZotBOJaxXBXAH+cp
xOJYnvxWWI84ciBP+Gq8KJ7h+IMne+EzX7vsPqfOA2mF+ugu+b6wbrAsKnp+zClt
6nO3EPF+2vTTNmiiSaJ9Wh1vY/s70wERDhuEQLHCQtVD9efve1BPJV3rcsdZai31
cU0ZL9Ci7kTXSkZHm7bcPvcHL6rM1hRA
=ydXz
-----END PGP SIGNATURE-----