-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Sophos UTM
Advisory ID   : NCSC-2020-0407
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-10155, CVE-2019-18198, CVE-2019-19956,
         CVE-2020-7595, CVE-2020-8597
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200519
Toepassing   : Sophos UTM Network Appliance
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  In Sophos UTM zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen. Een
  kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uit te voeren
  met de rechten van de applicatie.

  Sophos heeft vooralsnog weinig inhoudelijke informatie publiekelijk
  beschikbaar gesteld.

Mogelijke oplossingen
  Sophos heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in UTM 9.703-3. Voor meer informatie, zie:

  https://community.sophos.com/products/unified-threat-management/b
   /blog/posts/utm-up2date-9-703-released

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsPVWU/4qUtG/lqjAQqL8Qv7BadIWMmC9wPGx7GVrCZkac9aonf1UR2F
m5Waac8/8Nhk/G0mX7NSVkmIcbQl4EpuAhPZY39MEKM6ibApSJPPzxGE5P3VAJbg
i8uO0YGA8AfhDV02tVw/ml0Ud3PoWRSPtWrjjy+PINlubpUXYDLEE5B9J+iRlkCr
2mmbiptxsItoAyox6oYSLUgFw4TJbnn5339W7w4kR/0oO91x6afc7bhOlAzT1Dii
gqVhSKq7rWDEs73XhV0KWZpnf+HN3UiOVqaqHPQy9nHSekgijarmhZTvBXb/Gn6e
MoTTiNGlq2FkttQVzP/BjDpkpaClGP8lCb3S1KAa7wFdVvpKYXrREAibJVyz+YGu
j7HxxKCSUPaUqMUsvO0P7M0msBfxtxCP084usnhPKCXGjnRM1keOXHWLunbSDQCg
pTPbKtmVWnD4S46RaMKo/VXCmNxrHCqahMLMWxqBQyCBQlcSFuRybxNRTJ6KuDDX
o0h9MdRO+P4cnkbfiHSlwgSzNzLARxI8
=GOh+
-----END PGP SIGNATURE-----