-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in MISP
Advisory ID   : NCSC-2020-0408
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-13153
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20200519
Toepassing   : CIRCL Malware Information Sharing Platform (MISP)
Versie(s)    : < 2.4.126
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in MISP. De kwetsbaarheid stelt
  een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat
  willekeurige code uit te voeren in de browser van het slachtoffer.
  De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer bewegen een malafide
  hyper-link te volgen.

Mogelijke oplossingen
  CIRCL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://github.com/MISP/MISP/commit
   /2989aa05225aa9b3a592ca50cbf8350ef256909c

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsQVNE/4qUtG/lqjAQo10gwAl9YWssikFNELP+e6AECeftVIHMLhil8S
pTdv8efA4/WCt1r8TcKBbL5EBQ3t2BWoXNMnAlrst0+jywYCx/spO4RrHDp41n8w
arqKtByiHPoTnlj4R/uGfIrDMLcLaGUgpM8N9YMza5C6rEyYKAvuyw4caBwC10Tr
0hyZMGXbz5EzcrIbESwdVbEsBVMq6NEjx7oyIKbsAgwlmlH/01Z3guWKK4vsmUF2
RH4PMzvBjB7MlcT48umLCR2p3jb86HTFXFge9slFd4P79R7FF/hRAxy31vx79bvw
VUUL0nU5aG7t7UMy4CqjAAJ6ChOCszBRl/Mb5z7ZSWO9gEFfVC8Kl3KQbogebLqx
u3GLoHFlHdVBAggNz1dfkxm+VFu36jrmJvbv1f0BlaiiMXMo1j8+dl+XZLCMhFfS
aqIFLf4sH7bEdoDDRlakE3eDacmJYSXRvHh/i0bPyGS1wrNPfinr1zxvVg2oHsgy
U/sps0K5hqNmpGe39KtRfeRAVoHMwZyx
=NOF8
-----END PGP SIGNATURE-----