-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2020-0409
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-8616, CVE-2020-8617
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200520
Toepassing   : BIND
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  BIND heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen die een kwaadwillende
  mogelijk in staat stellen een Denial-of-Service (DoS) te
  veroorzaken.

  Een DoS-aanval waarbij misbruik wordt gemaakt van de kwetsbaarheid
  met kenmerk CVE-2020-8617, is gericht op DNS clients. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8616 betreft een nieuwe methode
  voor het uitvoeren van DNS amplification-attacks. Een kwaadwillende
  kan deze methode gebruiken voor het veroorzaken van een DoS op
  authoritative DNS-servers. Voor meer informatie over de principes
  achter deze nieuwe methodiek, zie:

  https://en.blog.nic.cz/2020/05/19
   /nxnsattack-upgrade-resolvers-to-stop-new-kind-of-random-subdomai
   n-attack/

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  BIND 9.11.19, 9.11.19-S1, 9.14.12 en 9.16.3. Voor meer informatie,
  zie:

  CVE-2020-8616:
  https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8616

  CVE-2020-8617:
  https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8617

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsTuZE/4qUtG/lqjAQrM+gv/YvrusK8r3Mo+55Gdc7HyehC0hINeq19c
z4oiZ9Ud608YeanRHSVyPiSeQ+6Ab9tdEJ5F0dYM/+sADyQwfm24wSUVdUNkMpEz
cjZMsDEEkKU9sSoAVSgwx37N/7U7j92iYQi554v0EdrFPsB/5IbKAy7dzd70kiDp
6oOnw7AyCoDaaadfZaV8T4nwacnNsOJ5Ri9S0P6Gnff6Lo5DYgDdj7WWZcZ4df+1
8Dmb/lROv14RpjoZERTdNiee4cO7nBpxYiEaznxlW0T13kllYDWp/Hfc8G1rzZPE
MQbwiQID3r6szublegdtCt+G67+G41Pm1Dp+zKd2Uvz0wTuAFQBRV7G/a+3Isogu
yk8/45vjNIBDBRMVH+Zwg7VN/DttPRBDqIAx+dza6gwYq3lKZIci5O/r1Sl4GMNH
cuswiXaqKE9yehmpZpOZnWScRL7L052RX/il80asorjksIPNt6VyIRaCL6HNLyFK
2tZyzXfNJ54p1F2y1lR4T9jphzqgmcCi
=NJCM
-----END PGP SIGNATURE-----