-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2020-0409
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-8616, CVE-2020-8617
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200529
Toepassing   : BIND
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian Linux
         Red Hat Linux

Update
  De werking van de Proof-of-Concept is door het NCSC geverifieerd.

  Daarnaast heeft Red Hat updates beschikbaar gesteld voor Red Hat
  Enterprise Linux 8 om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  BIND heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen die een kwaadwillende
  mogelijk in staat stellen een Denial-of-Service (DoS) te
  veroorzaken.

  Een DoS-aanval waarbij misbruik wordt gemaakt van de kwetsbaarheid
  met kenmerk CVE-2020-8617, is gericht op DNS clients. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8616 betreft een nieuwe methode
  voor het uitvoeren van DNS amplification-attacks. Een kwaadwillende
  kan deze methode gebruiken voor het veroorzaken van een DoS op
  authoritative DNS-servers. Voor meer informatie over de principes
  achter deze nieuwe methodiek, zie:

  https://en.blog.nic.cz/2020/05/19
   /nxnsattack-upgrade-resolvers-to-stop-new-kind-of-random-subdomai
   n-attack/

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  BIND 9.11.19, 9.11.19-S1, 9.14.12 en 9.16.3. Voor meer informatie,
  zie:

  CVE-2020-8616:
  https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8616

  CVE-2020-8617:
  https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8617

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van bind9 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om bovenstaande kwetsbaarheden te
  verhelpen. Tevens verhelpen de updates de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2019-6477. U kunt de aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4689

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2338

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXtEZLU/4qUtG/lqjAQqzzQv9Euzu8kwOX+d8WF1erRX6kXo4up9qtUUW
DfXn+Wm4X7q0mTpLXeT98ExkrzGD/QjchkCOA4H9RMTNwMcOWaF+oxQw7XkzBRgn
RURIUmxiGzk0sA0jUfKL6CZJHZvnNahtzWDwOrQKXGp5z945Rv2Cc73AakkJJjVQ
BbECIy+6q8vP5wsk2fEmSYlqUvl8E3vS5B5WBaBRTrJyiEAQTfpinKwF2tHMvAta
eRbfkAJ9kAHOciX/oPAhsWafeOjr0cwicNnKDqXE627zODgMqgtUL3P7o4n2AXAz
HBrceYl2tWSWXHo7dRPQeGmBeA78hzXQv1RBrEhTWTrz/CJH8X0Q7JMSnYG8c8ZP
6aCiK6W24URRshDiox4auFKhoir7rvzvXlfsfjXlAFtgG/aNlfD6Url2R4L9+KMh
Ik6rZjwRzIgRBDqESjCcEq5Yj4oQ04KxwbPduCsMXsnMT8miEMUMWiTwy1GsA5iH
HCa7GHSzIPeUhsrxW4cGMc5dr7dXfsmX
=5w9/
-----END PGP SIGNATURE-----