-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2020-0409
Versie     : 1.04
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-8616, CVE-2020-8617
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200602
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
         F5 BIG-IQ Centralized Management
         ISC BIND
Versie(s)    :
Platform(s)   : CentOS CentOS
         Debian Linux
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Enterprise Linux

Update
  CentOS, Oracle Linux en Red Hat hebben updates beschikbaar gesteld
  om de kwetsbaarheden te verhelpen in BIND. F5 heeft mitigerende
  maatregelen beschikbaar gesteld voor BIG-IP en BIG-IQ om de kans
  voor misbruik van de kwetsbaarheden te verkleinen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  BIND heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen die een kwaadwillende
  mogelijk in staat stellen een Denial-of-Service (DoS) te
  veroorzaken.

  Een DoS-aanval waarbij misbruik wordt gemaakt van de kwetsbaarheid
  met kenmerk CVE-2020-8617, is gericht op DNS clients. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8616 betreft een nieuwe methode
  voor het uitvoeren van DNS amplification-attacks. Een kwaadwillende
  kan deze methode gebruiken voor het veroorzaken van een DoS op
  authoritative DNS-servers. Voor meer informatie over de principes
  achter deze nieuwe methodiek, zie:

  https://en.blog.nic.cz/2020/05/19
   /nxnsattack-upgrade-resolvers-to-stop-new-kind-of-random-subdomai
   n-attack/

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  BIND 9.11.19, 9.11.19-S1, 9.14.12 en 9.16.3. Voor meer informatie,
  zie:

  CVE-2020-8616:
  https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8616

  CVE-2020-8617:
  https://kb.isc.org/docs/cve-2020-8617

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2020-June
   /035744.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van bind9 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om bovenstaande kwetsbaarheden te
  verhelpen. Tevens verhelpen de updates de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2019-6477. U kunt de aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4689

  -= F5 =-
  F5 heeft mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld voor BIG-IP en
  BIG-IQ om de kans voor misbruik van de kwetsbaarheden te verkleinen.
  Meer informatie vindt u op:

  CVE-2020-8616:
  https://support.f5.com/csp/article/K97810133

  CVE-2020-8617:
  https://support.f5.com/csp/article/K05544642

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-2344.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2344

  RHEL8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2338

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXtX/mE/4qUtG/lqjAQoN8Av/XlG4iBPRb4ZliuG7E15U8gr3Lbf1TMIa
0cmOhKzPb43WkK8lYS2frMwzjrBdBteb74gcoobs+0nakwnkfrVcxpb6lP6cFq2V
kvuFUZypTK0aeJuTy9PcZx04r6zMPYbocn12ct/y83S1qj8GjDrg2X2bxVw8k2mF
s62bjCOXA7o8l84ktusPb8Xz1pYU/Au6RJESxVjwSZVEb2F1LIHxUOOyYZaKcMVJ
yZ9XfJ1MuJVIb7AkUaNfRm8vHv31+oOT9+ZxnOQRo2nX7GKNga5BKq+6fGjcTxui
Tl2BoER1zVTSKo2CKzax4JVtfCS1IZrGlGNw6IPcsmEdW2Hwm9em3zhkPHn4aPkX
vPmso4/O0x0P6fGrdhm99FA6gTkvVZsg9vnImvFhvsBI02SG5Jq7WGrakreI6GmC
LKvXpQd23aSeRS7d2SAgB0QgJ03zFdsd2mZRnkhNUn7b5ZprTX8l8oeakA/9MAaq
w5wC4mei8plSbmQjncju313xwZ3Rj1px
=P7zq
-----END PGP SIGNATURE-----