-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PowerDNS Recursor
Advisory ID   : NCSC-2020-0410
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10030, CVE-2020-10995, CVE-2020-12244
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200520
Toepassing   : PowerDNS Recursor
Versie(s)    : < 4.1.16
         < 4.2.2
         < 4.3.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  In PowerDNS zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen die een
  kwaadwillende mogelijk in staat stellen een Denial-of-Service (DoS)
  te veroorzaken op clients, de DNS-server zelf of andere
  authoritative DNS-servers.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-10995 betreft een nieuwe
  methode voor het uitvoeren van DNS amplification-attacks. Een
  kwaadwillende kan deze methode gebruiken voor het veroorzaken van
  een DoS op authoritative DNS-servers. Voor meer informatie over de
  principes achter deze nieuwe methodiek, zie:

  https://en.blog.nic.cz/2020/05/19
   /nxnsattack-upgrade-resolvers-to-stop-new-kind-of-random-subdomai
   n-attack/

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PowerDNS hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in PowerDNS Recursor 4.1.16, 4.2.2 en
  4.3.1. Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-10030:
  https://doc.powerdns.com/recursor/security-advisories
   /powerdns-advisory-2020-03.html

  CVE-2020-10995:
  https://doc.powerdns.com/recursor/security-advisories
   /powerdns-advisory-2020-01.html

  CVE-2020-12244:
  https://doc.powerdns.com/recursor/security-advisories
   /powerdns-advisory-2020-02.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsTueE/4qUtG/lqjAQrmfwv/VNiFRk07LAKzBMXu2Xcmkc3vVr6fxgtE
DICFjOiHijkduSbo3rLgVJZIFt7ZEv8mL9lniujJaq/IDOSC+1dTBQZ71ncxFqOl
f/pokfEHoL2rlpv/Z0Fzs7Vps/C4giBUIFV034DUe/eXCQgtB5+PufwbjQUCAAJI
mybQ58bkCcRUVzSxKdcm85Bo7YLrqIRSwwlP8C0ZuX4b90TwKAGy9Wxgz+ZTPOPe
Zjbz/eKmJjHimNz/32hiY6AlfEXGz2GY2FamR80zIpNepxAGgp4cTe1MNFXMAkKz
3sw8af1aIz6FnR0P3A0jYQNrHdDEevMxOsq3iN898twXeO9go3Ahh98t8jrA5sUf
ZfLNBZCTrVAYaS3PW4KKgTSl9t3HDlVzm4qe6S6AmI2QfdIwhEJkUyPiqUNfFO3L
L1K0fJyAxXoZT0ZysetXiJKlWSIIhICYZCFGe0OWpN4H9YAmkD6geF4dLrMnfuSt
bjXSkVhkGaUc5Rz6m/g/0iwbqr/LFKd4
=nnZf
-----END PGP SIGNATURE-----