-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PowerDNS Recursor
Advisory ID   : NCSC-2020-0410
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10030, CVE-2020-10995, CVE-2020-12244
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200522
Toepassing   : PowerDNS Recursor
Versie(s)    : < 4.1.16
         < 4.2.2
         < 4.3.1
Platform(s)   : Debian

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2020-10955 en CVE-2020-12244 te verhelpen voor Debian 10
  (Buster). Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  In PowerDNS zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen die een
  kwaadwillende mogelijk in staat stellen een Denial-of-Service (DoS)
  te veroorzaken op clients, de DNS-server zelf of andere
  authoritative DNS-servers.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-10995 betreft een nieuwe
  methode voor het uitvoeren van DNS amplification-attacks. Een
  kwaadwillende kan deze methode gebruiken voor het veroorzaken van
  een DoS op authoritative DNS-servers. Voor meer informatie over de
  principes achter deze nieuwe methodiek, zie:

  https://en.blog.nic.cz/2020/05/19
   /nxnsattack-upgrade-resolvers-to-stop-new-kind-of-random-subdomai
   n-attack/

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PowerDNS hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in PowerDNS Recursor 4.1.16, 4.2.2 en
  4.3.1. Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-10030:
  https://doc.powerdns.com/recursor/security-advisories
   /powerdns-advisory-2020-03.html

  CVE-2020-10995:
  https://doc.powerdns.com/recursor/security-advisories
   /powerdns-advisory-2020-01.html

  CVE-2020-12244:
  https://doc.powerdns.com/recursor/security-advisories
   /powerdns-advisory-2020-02.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van PowerDNS beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2020/msg00095.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsekfk/4qUtG/lqjAQp6igv/fJeGeUl7IRnuLQt+AmAQjKESSpJ73ZkX
GPjhdlGHotRHnZ+9dlYTbPIZyM1RaO9ssTrWK7ALZVRVINUatygYYMWpHqLRiFi1
YklLhToTYHl8fKDITFiyZkuChsb+mg5gN5/bP0xlwdTtCNp9ltS+d35IV53mIdZS
g9E2INcFEtV9f4eh5RIojtHHKrmUL7pOKFutlG9PGrWd8GQwJanIoHR7+UL3OuJZ
0zQ4ogfi9L+rDxHB6sk8GKKQvujOXeKaRYY1+L2GNB8O0yqcrLRfJ5hpzHeb0tPt
iMb4BhnxFK+vLXgzb2gX+TafpA2/VgqnUD6oPagW7LQD+sCHBpzWhfbNa3/ICM/z
Nh9o5UK7EKkHOVUPEtdE6cjOvnBbMqfzuitFb8tq3NbqWlLjVQ8WpsIDpIriMij6
zTaWJlaQdglPKmEN4esFF36lXr+jBLGl6ku8FjSYBSUjyPIiQNa9cA8xjV9Q8pPj
Og/IcFr+C3s9DpLU0ivaXhzF0YTpMR8m
=zg+E
-----END PGP SIGNATURE-----