-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM Security Access
         Manager (tivoli)
Advisory ID   : NCSC-2020-0411
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-4461
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200520
Toepassing   : IBM Security Access Manager (Tivoli)
Versie(s)    : 9.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft een kwetsbaarheid verholpen in IBM Security Access Manager
  (Tivoli). Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid op
  afstand misbruiken om zichzelf verhoogde rechten te geven.
  Afhankelijk van de beschikbare functionaliteiten onder die verhoogde
  rechten is vervolgschade mogelijk, maar niet in te schatten. Dit is
  afhankelijk van de specifieke inrichting per organisatie.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  ISAM v 9.0.7.1. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6211847

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsUlKU/4qUtG/lqjAQod7wv/Rn3VIuPrRrKZmlTARjnSeH8CapZk/nPv
lDyawHESUey/LUzngrHDs5/MxykqSbOia5C8uu6imYmdfePLKVTIkQABp8UJE+H7
LzkvNriO7yNnKaCmzcSbJoqw7cLGva5wuR6eubDSeXEimzImeCv1ZU7YAPlUsFfQ
iQUau1kKPQfhGfirdsoo0nSZxyVC2KP0jah/rJXG2DFq2dHd2wRDDdIsRjopzcBi
SfFGysxLTiDxkJzJrg5Mff5n+wPpkGXF/9tR9tpzMFN3cKsgpOBw6VAGdSWIWrAE
PMAt21P6vD2mFiJn1vP/Dj+YIgOjWOde8zsVpo+P4IaiUl08i8C3x61Xe8594Z4q
BHbICMmoIxlKktXdEFybnRvtXBrI1i/bpDqK6eVMqZGxxiUZJtdjnoyi9FXvSPl9
VT7KnjEQpgSNNkS5QekyZ3EuYSZecbIG65jKHk0FicJvYwc0qjHzbl0DMbrNccWx
qRanGnRypjpUegHnMJP+y1I8kp5QiUSu
=TIIE
-----END PGP SIGNATURE-----