-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden ontdekt in Microsoft Windows
         print-service
Advisory ID   : NCSC-2020-0412
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-0915, CVE-2020-0916, CVE-2020-0986
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200520
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Zero Day Initiative (ZDI) heeft gepubliceerd over kwetsbaarheden in
  de splwow64 service van Windows. De kwetsbaarheden stellen een
  lokale kwaadwillende in staat verhoogde gebruikersrechten en toegang
  tot systeemgegevens te verkrijgen.

  De splwow64 service maakt het mogelijk voor 32-bit applicaties
  print-jobs toe te voegen aan de 64-bit print-spooler. Microsoft
  heeft nog geen updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. ZDI heeft op een terughoudende wijze over de
  kwetsbaarheden gepubliceerd.

Mogelijke oplossingen
  ZDI heeft maatregels gepubliceerd om de kwetsbaarheden te mitigeren.
  Meer informatie kunt u vinden op de volgende pagina's:

  CVE-2020-0915:
  https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-662/
  https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-664/

  CVE-2020-0916:
  https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-665/

  CVE-2020-0986:
  https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-663/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsUlMU/4qUtG/lqjAQrUXQv/U8sEdpF8c+63zlugiiOgU4kEteIiGdGE
fSUfmB4gNbhTCtNsK926GVUrKg++HCMPhm4+vRb8ULWSG11GgWilQl9dwm04C9qN
9RZYjnNSeqA7nZFXfe55Rt9Wi0B+e3i461ifoqmKFaKe8Dpt+tSOGakDkHvkrnmH
Db+DZa4KWkwgIRm4nTWptzoRtqJqwYF6dCpQ/0xYRF6uQrucF1/XFubW9/6mkiJY
wGl8MBSkp/an7cVG6YVEGj4XVwab4z7z3B4QDkMyHYfK3I0NHPhzM67mBGYzOE9i
atLjO/qgtxVXZC75C6XPaz3jD3ZgwXqtGweFVEQzPzrqMUJ6Mqoga2Hw0nJY03JC
W8fhAk+/x+dq7NboqvJidiidk7g7lz7bzV1cp0pI56915mvsw1gana/VTUW0Sp6F
Pwe3KTKyWo94V/PbxnymQBvxTH66QBjXfkgUgzVIQJ1b4vKYeiYdhe7BzFqKI3hD
2l4k7MC0DiLDRcuM7uKGMZTOsC0FO+46
=VO6W
-----END PGP SIGNATURE-----