-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Windows Server
Advisory ID   : NCSC-2020-0413
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20200520
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows Server 2008
         Microsoft Windows Server 2012
         Microsoft Windows Server 2016
         Microsoft Windows Server 2019

Beschrijving
  Microsoft heeft maatregels gepubliceerd om een kwetsbaarheid in de
  DNS server van alle courante Microsoft Server producten te
  mitigeren. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in de
  gelegenheid om op de server een Denial-of-Service-aanval uit te
  voeren.

  De mitigatie betreft het inschakelen van Response Rate Limiting op
  de DNS server.

Mogelijke oplossingen
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory
   /ADV200009

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsUlWE/4qUtG/lqjAQqQcwv9FjEglJw0oXoUdD11Zo2dc2q5473vvv6f
19wAEiZaw+sf7bAHjZ27O/mWcnrGQlcG6tuuneM71iTZBkijCKJVU+BVkxUiDUTW
uPQ3ldQRmJZgSRapvLNXWNM0Nuvp/W/LVf4NElLSLeA8fxiItxRNAeJ9FsABmlTa
tpwvTn/kgSY1EHfA0UzNdYKd1Y3H1D+JnwT9fW6x8zT38YU+1iBL9BShn4HVWmEV
Tk7a9qzpBsNP9AEiAyRoj9H+YI3BBrw7gEPhSsa1eo+YNskgtJW0Yd8PhSRvSkJj
VMlQaFfEEziTVXWLbb3aDSXTHTwPWgzgxQ/POtCXhapS1InlJKQ4woV4vYSCUT3l
0oaTdU3uGD2rBfz23S1vdKDs8EjKNqFwI5cGU2JH9RnBBATYWMMCEBYWf7fRX1hP
KJ9x+KRshRJN6vaLiSWwwiK0sRr2dzMxLaa0oj4qoiUEw1OaWowuWu93aG5+U+Gk
2giSTtwILf6nKqGsXeYMqsOVxucR5Eye
=goK1
-----END PGP SIGNATURE-----