-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Adobe Premiere Pro
Advisory ID   : NCSC-2020-0414
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-9616
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200520
Toepassing   : Adobe Premiere Pro
Versie(s)    : 14.1 en eerder
Platform(s)   : Apple macOS
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in Premiere Pro. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om op afstand toegang
  te krijgen tot gevoelige gegevens op het getroffen systeem. De
  kwaadwillende moet hiervoor het slachtoffer verleiden een speciaal
  geprepareerd bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Premiere Pro v 14.2. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/premiere_pro
   /apsb20-27.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsUlYE/4qUtG/lqjAQqpFgv9Gjx/cid6lscLtUbeRx+gueZaoCVuS6ew
SxsgRy33CUYAryFikDCbQI5nDv1DzabV/8zc224BQ8etl/KeyVNxgTh1vnziTnGk
CMQIa5Qb6I7xgtY876TRy40e/j+KKNlToM2sXxy5rZ8roXgpJnSfmK4iz9uO1ZKB
lp7bDHHveoEUeiDfmGlWp57qxbpdmydnMTv6TexjkqYSWyEyeG5pTtg66tI4l2+q
klH+w9btCsJFdsE9/B7IA2MU+HHq1g5NYgFO67DQF5WBjUMkEoCV+55mIc8DiwEX
+mbMSj5TrQu6oyBH9td80GWzazNyCFX/4lTc7N8EvsTS4peZF5fwT8QhfIQSfdDV
BQZ2Hbq9qspHaAV4HQG0xeLztCh5DWAAssOH+Jor6Q/XjFcpwN8uvQvVvrnsQQF+
c7J7Bb0u4i1E6XZMqtIeOe7bKytrsJVlSUTGB6p54Sw9najeANeeFRcAOdIlcNSt
qyQ5oepzFy9Du8JuY1BPLgtwW039N9ZB
=se4q
-----END PGP SIGNATURE-----