-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fedora kernel
Advisory ID   : NCSC-2020-0415
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-10711, CVE-2020-12655, CVE-2020-12770
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200522
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora Project Fedora

Beschrijving
  Fedora heeft een aantal kwetsbaarheden verholpen die een
  kwaadwillende mogelijk in staat stelt een Denial-of-Service te
  veroorzaken. Één van deze kwetsbaarheden ontstaat wanneer zowel
  SELinux als CIPSO wordt gebruikt. Een kwaadwillende op afstand kan
  in dat geval mogelijk een kernel panic veroorzaken waardoor het
  systeem (tijdelijk) niet beschikbaar is.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30, 31 en 32. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 30:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /IO5XIQSRI747P4RVVTNX7TUPEOCF4OPU/

  Fedora 31:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ES5C6ZCMALBEBMKNNCTBSLLSYGFZG3FF/

  Fedora 32:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /IZ2X3TM6RGRUS3KZAS26IJO5XGU7TBBR/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsd0mU/4qUtG/lqjAQrdowv+JHxlm9NRuCMfhKsboFTQDgCXy/IMwOU5
ANiL6nMKqlKUxQIkLReRBjOCyE9060TOX0MufYu71wvAwTdKZzAqsDVTbRyxDpJu
jN+lepk5/rCAYjkNthn/54O9UxxnxO6BefgpEBZMz7g3H6kk0bZJ/tQNz0UbmbWG
Ky9p7wikbLIkXWOsWprycTAxtcUmVuV/5d/7hX6W2vUKrtqNOhC65IXrwQQHHpyx
bPoQo7tc/koPDEJn8KsiAhbX381W7r4x7DY0TKVVbsjKxHAzjfDx4Db5tIQ0dBx9
TrqD7rs+8rYBCfitsUk0yKeiVZGBq0OalYdDsaMZBOi8df/15Gcpb4ylCRZB8TVL
aOOAGoNry/4uhGxC7jvAblNLlj5nvBUHB3SM/7ST7KHphvT4dLR/uCGQgU0UBVsZ
k0Odk8U9xv0LAw7tOvIOsvEQi7m/rZaEyTSoTuAI/fcy4nk5xwtWvcy8DAY+Yog7
EgzbNLA5Ni9X9G21iu+1Z1u9m614Ze0k
=tLA5
-----END PGP SIGNATURE-----