-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2020-0416
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-6465, CVE-2020-6466, CVE-2020-6467,
         CVE-2020-6468, CVE-2020-6469, CVE-2020-6470,
         CVE-2020-6471, CVE-2020-6472, CVE-2020-6473,
         CVE-2020-6474, CVE-2020-6475, CVE-2020-6476,
         CVE-2020-6477, CVE-2020-6478, CVE-2020-6479,
         CVE-2020-6480, CVE-2020-6481, CVE-2020-6482,
         CVE-2020-6483, CVE-2020-6484, CVE-2020-6485,
         CVE-2020-6486, CVE-2020-6487, CVE-2020-6488,
         CVE-2020-6489, CVE-2020-6490, CVE-2020-6491
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200522
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 83.0.4103.61
Platform(s)   :

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome 83.0.4103.61. Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2020/05
   /stable-channel-update-for-desktop_19.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsekh0/4qUtG/lqjAQoYcgv9Ggw1DccP1kBRxsv4xG4OXE0FQOOOjQ+C
uSG44IYo9K/rAuLM/wS377cMQRAYPSpkeECqW9hmfi9Izf+FXgcslYSxGIpLWqnf
oyfjc/i/sjtkPevn2FlntJSAeiU+FNRQZosZwyJIlhMF+iSfiIiO0COr3Chbgo0e
DrquBPjElnCsMTa1li5nYXvrXJSgfTieict20Ksc5h8C9Uy+jbjXeaLF2Pt5M/lD
KtKdfqxjwrcd/V5EQjgy6Tag/FgO9ZgjIIxO/hsV78RIRNPqSTVw3RIqaM+uaWl6
aVk5S09YtBcQybh3v6hNurGRk3iPq+3XOV00fYsTODrXhlXOJU3Kmg1spjUldhc7
LMRYVpDvGuFIiscTTNrkxGn8gcj9uWnUnxGa4AqWuFkcGcYsyBktkgukgjlfTv1T
qHcKlc4f0ny84/Wjzmb7DFHq3XnbyJYz3ZtDRJ3HhH++1F1zdWPnEHVidHE+TRCw
1LhDXKYMiteeWcYy8oQR+23n9DWJ9np3
=Wm8G
-----END PGP SIGNATURE-----