-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in qemu
Advisory ID   : NCSC-2020-0417
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-15034, CVE-2019-20382, CVE-2020-1983,
         CVE-2020-10702, CVE-2020-11869
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200522
Toepassing   : QEMU
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in QEMU. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat een Denial-of-Service te veroorzaken en
  mogelijk willekeurige code uit te voeren onder rechten van de
  applicatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 19.10 en 20.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4372-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsekmE/4qUtG/lqjAQqt7wv+N6TMC1BGA/5Qm3XCJaNDeJQvjL4DC04A
3xdIk1UHmzSZFpoKPrd+2yy5k4BmeLechAA1sDpOTlmQewOhGDKeBKbFpkgQh+jG
y4oq2nOKvTNlEerj95D9nzkvri+HwaS14jzYOEvzX5nSZ+HspkyVrNWYGSiydWEd
YQZS9lXQPb9ZLNGEaZkVzToxoMe6BZ/EbjjkAPZFRmQYX1e/1NppLOeG3kCziS7B
o2NZSxpb6dEhEHCvdiPkV171LP8nM1XZzTe1WArkT+v9W3goynmHtt5GhIKoPYCw
BuHRWRwLhMf3JgD9PYNpzDRjWJN8C2jqam/YW+M/y85vHnIeF0ORS36SJguoVvdV
UFFivviRYc5jwODIvk03mfxuL99ehVmIyQtphwpjHqZQG1pcv7ElXb1KH4aUm3h2
Q9/1469F284ZyFsDZYrJYJeyXC4XKsggiWuzfeMzMxxRqB2n1PajNddzzHilOFZu
xMEH6/25LbvmXgjKuHWBscGdZxmIumUp
=uX0k
-----END PGP SIGNATURE-----