-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in qemu
Advisory ID   : NCSC-2020-0417
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-15034, CVE-2019-20382, CVE-2020-1983,
         CVE-2020-10702, CVE-2020-11869
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200602
Toepassing   : QEMU
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE 15.1 om de
  kwetsbaarheden in QEMU te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in QEMU. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat een Denial-of-Service te veroorzaken en
  mogelijk willekeurige code uit te voeren onder rechten van de
  applicatie.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-May/014856.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 19.10 en 20.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4372-1/


Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXtX74U/4qUtG/lqjAQoe3wv/Zaz3Wlhr0Qd0JvXJcRZzVer2NQZXoat5
dtMxK1gDOKeYCTPs80TyWPWO/Hev8SmWtEgRpNqqpcbpd+Goc8iGAi/3pFEZBOzZ
AGsyuVOzOUCl8wE6TRRJP6w6+qwRl6aJgK+3geHKwYopnYkYVgeDm5DgHh9C032w
qXAEUXZ7t6gacp1/XYemEo5qHk6bnSkEFyEk/7cPJG3MllxHjuuyHjX6bF9i1Dzs
y1ZEzr0xlIaPkowvGUVubniy1aDazNJ5OOlVbmHF4vU3SE5BXsrPYK1iJwB8poJ+
v8BOQptbOcdDL0EYgGqszcE+YpT4Bf6jHJY3utU9mLiCa+M/GgDEDppaFlAtg3N5
QL02LUJ3XrzvBKXp3SCCKMfHTHlDym10EpIzTiPqaKDY668nX6i5KWfudotrm2/t
hvfIzVWfuY2KrKeRGujHASt4xbixM6tj4pJQwKu8M5/oITuDL2UACkN7o+do4i/H
maDg9YhNUddNmEjeRVCBHcfWhxsPhLeG
=4sIW
-----END PGP SIGNATURE-----