-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2020-0418
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-9484
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200522
Toepassing   : Apache Tomcat
Versie(s)    : < 7.0.104 & >= 7.0.0
         < 8.5.55 & >= 8.5.0
         < 9.0.35 & >= 9.0.0.M1
         < 10.0.0-M5 & > =10.0.0-M1
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Apache Tomcat hebben een kwetsbaarheid
  verholpen die een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat stelt
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie.
  Dit is mogelijk indien:

  * de kwaadwillende de controle heeft over een bestand op de server;
  * gebruik wordt gemaakt van PersistenceManager in combinatie met een
  FileStore;
  * de PersistenceManager is geconfigureerd met
  sessionAttributeValueClassNameFilter="null", of gebruik maakt van
  een filter die te soepel is afgesteld;
  * de kwaadwillende de locatie op de server weet van het door hem of
  haar beheerde bestand.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Tomcat 7.0.104, 8.5.55, 9.0.35 en 10.0.0-M5. Voor meer informatie,
  zie:

  https://lists.apache.org/thread.html
   /r77eae567ed829da9012cadb29af17f2df8fa23bf66faf88229857bb1%40%3Ca
   nnounce.tomcat.apache.org%3E

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsekoE/4qUtG/lqjAQo7GAv/VAR3oJ1RWmoW8bLsuvwJIK7OyJ6dI8LR
e4BhqKuYTjH6cF10aUKsSUxOuGJR5MW2luYln8xz7GMbgWLM+UdDKzEpGOlnx4+o
z7kwO7FLEIe6Qb0dhAhoxMHIOhtxmkIFFFjKI00+6F05GO0GqZuz5ercPP7p0jya
W0Cg1NwNs/+KoFpk5v+IWqYgUrfduwlKxoOzXXoNmELIs42lBNme+VeiEv1yVz52
9tq4G99fJOBGszsQ61huv/m9tL2qnCubM9Hu0SF195YylKbJ1PEOGm6yWuthCsIb
mlTVxkkCOWXlrZBH3PdqdFZcL3XIruz+0+rNgH008mUw/wBMHDwk3eR1Pvj10oiI
u4W2cM+GTmROboSFytM6qqEEb1iZbzLuDpr4QJs8w25RVE7OekFBISiw5MTHKAZs
0TpZNkrJN9LLcL0L04Oby10P9ZSPCF/tv4HuuDiKgl7VLQA1JYW7pK32Rus8ndBc
ECQ38xmSYB5WY2EoCh04t01OumcuDg7i
=uPgT
-----END PGP SIGNATURE-----