-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2020-0418
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-9484
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200525
Toepassing   : Apache Tomcat
Versie(s)    : < 7.0.104 & >= 7.0.0
         < 8.5.55 & >= 8.5.0
         < 9.0.35 & >= 9.0.0.M1
         < 10.0.0-M5 & > =10.0.0-M1
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Apache Tomcat hebben een kwetsbaarheid
  verholpen die een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat stelt
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie.
  Dit is mogelijk indien:

  * de kwaadwillende de controle heeft over een bestand op de server;
  * gebruik wordt gemaakt van PersistenceManager in combinatie met een
  FileStore;
  * de PersistenceManager is geconfigureerd met
  sessionAttributeValueClassNameFilter="null", of gebruik maakt van
  een filter die te soepel is afgesteld;
  * de kwaadwillende de locatie op de server weet van het door hem of
  haar beheerde bestand.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Tomcat 7.0.104, 8.5.55, 9.0.35 en 10.0.0-M5. Voor meer informatie,
  zie:

  https://lists.apache.org/thread.html
   /r77eae567ed829da9012cadb29af17f2df8fa23bf66faf88229857bb1%40%3Ca
   nnounce.tomcat.apache.org%3E

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-9484/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsvHBk/4qUtG/lqjAQrUKwv+PWBgK14OOr93vkFUHDM5hVd8FcoNxpYK
52nZFd37LHJTTiyK7F8EdMHc2pJoROJkaaJBDL3xN8yclAMkWHtFzq9zFmvvUwJW
1UbVOB1hU9D19HYkL9luPRO/U39Yg9UzT6i4y8UGe1wvz6yV3rI3ygp2ujRVWZrm
K2WlHvQaF0yLpXjDspW/fTgbKaYvwmrM9QGP4pYd1vJTpFtsAELDQBfSJ50HGLfu
L2oV88NZWfpiDLAdp+eAAIz4OD1w8aITI9ryV6TBcEJEN4XtHPIJf9uvJVfdw/Qu
FO38QlUSuuUBK1apsa+QJSyOHIYTCuopMWwXjvsyAse67WjMR1oiQukHE590eBVh
fYT7UvloN+Z6B0rc62OjL+ah4w5TjrZDzpkr3iPgcQewthfFCVDsimpALQFAPg8F
Am3u7MzARdTWQixf7D5R9hiBbcSplJzsogOIyPV/7kjPON2ARTUh32OA5gNpy10i
HyzRlbx9JbRG70eIo81DwLaji+sGiUEk
=C7Gg
-----END PGP SIGNATURE-----