-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2020-0418
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-9484
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200603
Toepassing   : Apache Tomcat
Versie(s)    : < 7.0.104 & >= 7.0.0
         < 8.5.55 & >= 8.5.0
         < 9.0.35 & >= 9.0.0.M1
         < 10.0.0-M5 & > =10.0.0-M1
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Er is een Proof-of-Concept verschenen die de kwetsbaarheid uitbuit.
  Daarnaast is op het internet informatie beschikbaar gesteld die
  gedetailleerd beschrijft hoe de kwetsbaarheid door een kwaadwillende
  kan worden misbruikt. De oorspronkelijke inschaling van
  Medium/Medium blijft echter ongewijzigd.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Apache Tomcat hebben een kwetsbaarheid
  verholpen die een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat stelt
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de applicatie.
  Dit is mogelijk indien:

  * de kwaadwillende de controle heeft over een bestand op de server;
  * gebruik wordt gemaakt van PersistenceManager in combinatie met een
  FileStore;
  * de PersistenceManager is geconfigureerd met
  sessionAttributeValueClassNameFilter="null", of gebruik maakt van
  een filter die te soepel is afgesteld;
  * de kwaadwillende de locatie op de server weet van het door hem of
  haar beheerde bestand.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Tomcat 7.0.104, 8.5.55, 9.0.35 en 10.0.0-M5. Voor meer informatie,
  zie:

  https://lists.apache.org/thread.html
   /r77eae567ed829da9012cadb29af17f2df8fa23bf66faf88229857bb1%40%3Ca
   nnounce.tomcat.apache.org%3E

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-9484/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXtdnOE/4qUtG/lqjAQrdygv/fs+oexofXxIPqr9SVSKp8fYDR8RONREi
Ew/R/3L2oVEwt4U/MB1hIRPDFA9tPdBU1Y4tUfM6kSaHfUpCZK8j9FCmRoFcH9K+
mvcC7KsOWf/ihEIpzaZMus9MGfg6/CZwFOaaeiNUf5CabkMIuWShEbwjLdfX8Ajr
8e48JJbznVEHFwvUEs956bCJRkTwU5nqOIBW/OIJ25UoHzieZH0iwtKE2sk/UjOj
AfO20YvrbkQ48Qbc8CoPQP087NFZLYspxx5zsUrASM7EVV2iApuIyqAkHrh6YsUR
b1OHHR/4rFTvBelDNnC7ZhqtpEl8T2UoJxrpPNMT5SbDy238ZvicjuAPFZuYlP3c
X4B9rC6j/z2rxqQ6qeGxVrHOG/TX03j8Y+CvXdFFaHbjAt4Q0rcdr5jUmBqELIz8
3a42JxXrbtWoxDxFvqroqRsVFpTH0YWe8TLN+y4fk5dBeGifSLbUF9iQPhY3gGzY
g5GALVSmlNwnekfWz0xSCPdKi2XSpXvF
=ey2H
-----END PGP SIGNATURE-----