-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Tibco JasperReports
Advisory ID   : NCSC-2020-0419
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-9409, CVE-2020-9410
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200522
Toepassing   : Jaspersoft (Tibco) Jasper Reporting
Versie(s)    : < 7.1.1
         7.2.1
         7.3.0
         7.5.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Tibco heeft twee kwetsbaarheden verholpen in JasperReports. De
  kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand in staat om verhoogde rechten te verkrijgen en willekeurige
  code uit te voeren met rechten van de getroffen gebruiker. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-9409 bevindt zich in de
  managementinterface en de kwaadwillende kan zich hiermee de rechten
  van 'superuser' verschaffen. Deze managementinterface hoort volgens
  goed gebruik niet publiek beschikbaar te zijn.

Mogelijke oplossingen
  Tibco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  JasperReports Library 7.1.3, 7.2.2, 7.3.1 & 7.5.1 en JasperReports
  Server 7.1.3 en hoger. Voor meer informatie, zie:

  https://www.tibco.com/support/advisories/2020/05
   /tibco-security-advisory-may-19-2020-tibco-jasperreports-library
  https://www.tibco.com/support/advisories/2020/05
   /tibco-security-advisory-may-19-2020-tibco-jasperreports-server

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXsekwk/4qUtG/lqjAQoKFQwAkvLp/gjlTBD1lu5LmjPkaLv+58p8quiP
4cA9dI6258xLPm2G47Y1q9+zyNvwpZu5YGrKoE32rF1j0kp0B3Y3yEuP8ioB72HH
SeF2hCT8wj3dZlkCCaYM9XpfTkgqAS7BaDnaIRilOLGjY6WJ4q+p1Cyw8HJWHTuX
tzmL6hp3jllFfqDbE1/VejQBMQWpuNJpK50tfiUQBcyUnqjrzPnjMq7O1D4ypqEs
Wi6370f/CGLmuu5i3TkTDYlsL5oK5e7DFGpWx6JUyFwq1FhzV2VCe7/BAsIYIxvu
9sGa2z5e8A76Ifk01MlUKIk8WRUq1EQOKPmGQWz9gRIMrfutvafP6GlGOCEJX0zU
25QQeIQDah9epkiGZz8HDepzkalVigABX73a3dEqvKnhpt+rcxl2mVRyek+w5m1n
MApCSJw53DYcLjPCQZZDGjWi2ufwp1BJoe7OhRmFOJmrZLW3fsfxGZ9HS2VNRQOC
BeiHAQxSeuBVZ9JOoVP+8+/5BibFY7gb
=LjVt
-----END PGP SIGNATURE-----