Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Drupal

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 14-09-2020 NCSC-2020-0421  
 
low
medium
Signed-PGP →  
14-09-2020
low
medium
NCSC-2020-0421 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Drupal core. De kwetsbaarheden bevinden zich in jQuery en stellen een kwaadwillende in staat een Cross-Site Scripting (XSS)aanval uit te voeren. Hierdoor kan de kwaadwillende mogelijk code uitvoeren onder de rechten van de gebruiker.

Voor de kwetsbaarheden in jQuery hebben we reeds geschreven in de advisory met kenmerk NCSC-2020-0353.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora

Drupal CMS

< 7.70 < 8.7.14 < 8.8.6

Oplossingen

Oplossingen

Drupal

De ontwikkelaars van Drupal hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Drupal core 7.70, 8.7.14 en 8.8.6. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van drupal7 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31 en 32. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 31 [Link]

Fedora 32 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-11022, CVE-2020-11023

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

low
∑ = 17
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 14-09-2020 NCSC-2020-0421  
 
low
medium
Signed-PGP →  
14-09-2020
low
medium
NCSC-2020-0421 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-11022 te verhelpen in Drupal.

  Versie 1.01 02-06-2020 NCSC-2020-0421  
 
low
medium
Signed-PGP →  
02-06-2020
low
medium
NCSC-2020-0421 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft een update beschikbaar gesteld voor Fedora 32 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-11022 te verhelpen.

  Versie 1.00 27-05-2020 NCSC-2020-0421  
 
low
medium
Signed-PGP →  
27-05-2020
low
medium
NCSC-2020-0421 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.