Kwetsbaarheden verholpen in Treck TCP/IP-stack

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 24-06-2020 NCSC-2020-0482  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0482 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

In een low-level TCP/IP software-library van Treck zijn negentien kwetsbaarheden aangetroffen. Twee van deze kwetsbaarheden hebben een CVSS-score van 10 en stellen een kwaadwillende mogelijk in staat om willekeurige code uit te voeren onder root-rechten. Daarnaast kunnen de kwetsbaarheden worden misbruikt voor het veroorzaken van een Denial-of-Service of het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens. Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende malafide IP-verkeer naar het kwetsbare apparaat te versturen.

De libraries van Treck worden in een grote verscheidenheid aan producten gebruikt. Onder andere Intel Management Engine, printers van HP en systemen van Rockwell en Schneider Electronics zijn mogelijk kwetsbaar. Daarnaast is het mogelijk dat de software van Treck door bedrijven aangepast en doorverkocht wordt, waardoor het onduidelijk is welke specifieke leveranciers en producten gebruikmaken van de kwetsbare libraries.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat voor een aantal van de kwetsbaarheden op korte termijn Proof-of-Concept-code verschijnt. Indien dit het geval is, zal de inschaling van deze advisory worden gewijzigd van Medium/High naar High/High.

De negentien kwetsbaarheden zijn gepubliceerd onder de naam "Ripple20". Onder de bijbehorende blogpost is het tevens mogelijk om een technische whitepaper op te vragen. Voor meer informatie, zie [Link]

Voor meer informatie over een aantal van de kwetsbare producten, zie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Aruba Networks Operating Systems
HP Procurve Switch Software

Cisco Aggregation Services Router (ASR)
Cisco Global Site Selector (GSS)
HP ColorLaserjet
HP LaserJet
HP Officejet
Intel Management Engine Components

Oplossingen

Oplossingen

Treck heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Aruba Networks

Aruba Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in een aantal van zijn netwerkswitches. Voor meer informatie, zie [Link]

Cisco

Cisco heeft kwetsbaarheden gevonden in verschillende producten. De kwetsbaarheden zijn nog niet verholpen of gemitigeerd. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

HP

HP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in LaserJet-, Color LaserJet- en OfficeJet-printers. Tevens zijn updates uitgebracht voor bepaalde HP netwerkswitches. Voor meer informatie, zie:

Netwerkswitches [Link]

Printers [Link]

Intel

Intel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in CSME, SPS, TXE, AMT, ISM en DAL. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-11896, CVE-2020-11897, CVE-2020-11898, CVE-2020-11899, CVE-2020-11900, CVE-2020-11901, CVE-2020-11902, CVE-2020-11903, CVE-2020-11904, CVE-2020-11905, CVE-2020-11906, CVE-2020-11907, CVE-2020-11908, CVE-2020-11909, CVE-2020-11910, CVE-2020-11911, CVE-2020-11912, CVE-2020-11913, CVE-2020-11914

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 24-06-2020 NCSC-2020-0482  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0482 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Aruba Networks en HP hebben geconstateerd dat de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-11896, CVE-2020-11898, CVE-2020-11900, CVE-2020-11906 en CVE-2020-11907 aanwezig zijn in bepaalde netwerkswitches.

  Versie 1.01 23-06-2020 NCSC-2020-0482  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0482 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Cisco heeft kwetsbaarheden gevonden in verschillende producten.

  Versie 1.00 17-06-2020 NCSC-2020-0482  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0482 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.