-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Squid
Advisory ID   : NCSC-2020-0492
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-14058, CVE-2020-14059
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200622
Toepassing   : Squid-cache
Versie(s)    : < 4.12
         < 5.0.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Squid hebben twee kwetsbaarheden verholpen. Een
  kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om een Denial-of-Service te veroorzaken.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-14059 is alleen aanwezig in
  Squid versie 5.0.1 en 5.0.2.

Mogelijke oplossingen
  Squid heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  4.12 en 5.0.3. Daarnaast heeft Squid mitigerende maatregelen
  beschikbaar gesteld. Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-14058:
  https://github.com/squid-cache/squid/security/advisories
   /GHSA-qvf6-485q-vm57

  CVE-2020-14059:
  https://github.com/squid-cache/squid/security/advisories
   /GHSA-w7pw-2m4p-58hr

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXvCfz0/4qUtG/lqjAQrkWAv+JKzXV+ZekeUj+K+NsuJNeB3aPyC3mt07
/gSS2li8rzVSM4aL+9CDFNll4A/e0miHRgG0UiKYiedCDUYiok+BcUsiGOMrupb2
h2TvVKVCfqhXchxgMmg5g0h+Wl8Ron5p3dLpwD71TEMKStQekfdr8QIMiPrxkbNJ
bQfJhit4fqbIzkCXPRVdCoU+feGGKCD+QKe2Lhb/Q2QVSAiK///POoA1/Oj1NTij
bSFQjS7MVIx+VjusSzszjn0cNOCjyrR8nJsFjadqwcrUB3F3W0+eLC1dpgnk663C
T/VMztSReduzrIefHJ/3KXIA7qNDXE+RYeCFJPNumh2j1h+nmCvXKPhd5mSCJ1a8
gGRUBeWEpNtcbxDhcrVgcB6sjhYxFtj6Cu7lz1oeU5zfHorQ/mDtrGjKMyaOCFNL
EqG/E7Xf7vVL9oVklRWl2Agy2JpXlRckkqK/AOIkt5deqjXg0WQgsRWUhCKcechc
pGBKy9jDOixMkj6dKMv++CE1uC8HBh2t
=uCbc
-----END PGP SIGNATURE-----