-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Squid
Advisory ID   : NCSC-2020-0492
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-14058, CVE-2020-14059
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200630
Toepassing   : Squid-cache
Versie(s)    : < 4.12
         < 5.0.3
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2020-14059 te verhelpen in Squid. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Squid hebben twee kwetsbaarheden verholpen. Een
  kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om een Denial-of-Service te veroorzaken.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-14059 is alleen aanwezig in
  Squid versie 5.0.1 en 5.0.2.

Mogelijke oplossingen
  Squid heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  4.12 en 5.0.3. Daarnaast heeft Squid mitigerende maatregelen
  beschikbaar gesteld. Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-14058:
  https://github.com/squid-cache/squid/security/advisories
   /GHSA-qvf6-485q-vm57

  CVE-2020-14059:
  https://github.com/squid-cache/squid/security/advisories
   /GHSA-w7pw-2m4p-58hr

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-14059 te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-06/msg00163.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2020-14059 te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-14059/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXvsREk/4qUtG/lqjAQrh/QwAg8ixRM5enPzKXBnoP+XwyodqejdJgoio
jPaartpUbfKCOgY+TIy3ZLWjSLYkZkqJNFNyPKtvE/h2optTf4q+iTGOapNvNEbq
dyEQgQS5a0ZKJ+I/naXr4lxLWEFCqnSkjje/XG9q1bBJSXrbCDXwPFy6/0ZGUynW
p5ECIeSsjUYeLmApsPtGnCQH7EPGf24zxFVlE27oiXca7ptKk6mwKg4ULclL9h1w
/32NeVCTOwVMgU5A/dlmSH4ZsBP4V6oS5SHV5vYydTLJDBzaT3d34WDMg2jyZCnn
uzeZKfIUPIJ3+WP6Y2pHkXVXpgiXFslzLqfE8DCDNehoHcGFZ1wnGEjvjyx+Wtgs
0z6IvoBtAv8R+twAfhk//Enan3oOiV7V9eFeYfZL98P30PNADAjRgOdlhvEaM7aS
KallNnvW0BMx6pyFm6BimESCn0iGv+5c58+yet5S5rhjMy3FgznCGmOep5mh3b2h
B/fbaYv/1OQp7UOOpI9dYmv3N5d+JsEx
=FoWR
-----END PGP SIGNATURE-----