Kwetsbaarheid verholpen in Docker

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 03-07-2020 NCSC-2020-0497  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0497 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Docker. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie. Hiertoe dient de kwaadwillende verhoogde rechten te hebben binnen een container die de CAP_NET_RAW-bevoegdheid heeft. Vervolgens kunnen malafide IPv6 routing advertisements naar het hostsysteem worden gestuurd. Intern en extern netwerkverkeer dat van IPv6 gebruik maakt, kan hierdoor via de container van de kwaadwillende worden omgeleid. De kwaadwillende krijgt hiermee toegang tot het omgeleide netwerkverkeer.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora Microsoft Windows
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux

Docker

< 19.03.11

Oplossingen

Oplossingen

Docker heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in 19.03.11. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van Docker beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31 en 32. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 31 [Link]

Fedora 32 [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-13401

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 19
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 03-07-2020 NCSC-2020-0497  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0497 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in
Docker te verhelpen voor Debian 10 (buster).

  Versie 1.01 25-06-2020 NCSC-2020-0497  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0497 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
verhelpen in Oracle Linux 7.

  Versie 1.00 23-06-2020 NCSC-2020-0497  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0497 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.