-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Grafana
Advisory ID   : NCSC-2020-0500
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-13379
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200707
Toepassing   : Grafana
         Netapp Storage
         RedHat OpenShift
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         Oracle Enterprise Linux

Update
  RedHat heeft updates uitgebracht voor de Grafana-container van Red
  Hat OpenShift Container Platform. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Grafana. De kwetsbaarheid is te
  misbruiken met een zogenaamde Server-Side-Request-Forgery-aanval.
  Met behulp van deze aanval kan een ongeauthenticeerde kwaadwillende
  op afstand een Denial-of-Service-aanval uitvoeren en informatie
  verkrijgen over het lokale netwerk.

Mogelijke oplossingen
  Grafana heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://grafana.com/blog/2020/06/03
   /grafana-6.7.4-and-7.0.2-released-with-important-security-fix/

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31 en 32. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 31:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /O2KSCCGKNEENZN3DW7TSPFBBUZH3YZXZ/

  Fedora 32:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /EEKSZ6GE4EDOFZ23NGYWOCMD6O4JF5SO/

  -= NetApp =-
  NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20200608-0006/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-2641.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat OpenShift
  Container Platform 4.4. U kunt deze updates installeren met behulp
  van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over
  een eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2792

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXwSAnk/4qUtG/lqjAQrqWQwAsFDNc1hjDh1Hq8/DI3PNF0DfjVUbpY1G
hnvJ+99vYDIKQC124RqRaAQ7M5AsDN/V8UKMasU1sJiYSckoc1ZNfBYLuW9e+poh
il9uepAtwMPk0+vdqPLlKSSqrnkRpYI1Sx+K53S0aR5m11WzVSulZnfVJD3Wg6si
dct+DG8N+ymxzX1WfZOgtv3EtWmi+QjWaLGH06xX8ZwGwCcGNAH6v5LLlCYg0kNt
4q8v2v2VdkOkcVGACM+trinAlDTjSBcQNbfUO2rDx36ef2NNHTGn1Aq6BWPPVMNP
4fhDezQk/thv8rIGKWpqrqF/pAaXCaEEXnNxfgs9CI1soNRuPGHAFbL9LaFprnF2
rNpzs1NczlROp/ltG34zbKKdJ7BptrjQLrjJTEC9lslIg1whlvmVc4/6py4l+lPS
K9AflSbFXvmUMt35630ZS7bs4lQzltFqF3Q0S3AbfzM+vX7qVHhfIMlHCeBsQlyx
qWajOOIdBVIo5CiY0smCGU/8pVslEiju
=LocO
-----END PGP SIGNATURE-----