Kwetsbaarheden verholpen in ntpd

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 14-09-2020 NCSC-2020-0502  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-09-2020
medium
high
NCSC-2020-0502 [1.06] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de ntp-client-daemon. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthentiseerde kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service-aanval uit te voeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora
OpenSUSE
Oracle
RedHat
SUSE

F5 BIG-IP (BigIP)
F5 BIG-IQ Centralized Management
Netapp Netapp Storage

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van ntpd hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

CVE-2020-11868 [Link]

CVE-2020-13817 [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

F5

F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-13817 te verhelpen in BIG-IP en BIG-IQ. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

NetApp

NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-11868 te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 en Leap 15.2. Met deze updates verhelpt OpenSUSE tevens de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-8956 en CVE-2020-15025. Misbruik van een van deze kwetsbaarheden heeft mogelijk een Denial-of-Service tot gevolg. Met CVSS-scores van respectievelijk 5.3 en 4.9 worden deze twee kwetsbaarheden lager ingeschaald dan de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-11868 en CVE-2020-13817. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

OpenSUSE Leap 15.1 [Link]

OpenSUSE Leap 15.2 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. Met deze updates verhelpt SUSE tevens de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-8956 en CVE-2020-15025. Misbruik van een van deze kwetsbaarheden heeft mogelijk een Denial-of-Service tot gevolg. Met CVSS-scores van respectievelijk 5.3 en 4.9 worden deze twee kwetsbaarheden lager ingeschaald dan de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-11868 en CVE-2020-13817.

U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-11868, CVE-2020-13817

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.06 14-09-2020 NCSC-2020-0502  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-09-2020
medium
high
NCSC-2020-0502 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-13817 te verhelpen in BIG-IP en en BIG-IQ.

  Versie 1.05 20-07-2020 NCSC-2020-0502  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0502 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in ntpd te verhelpen voor openSUSE Leap 15.2.

  Versie 1.04 07-07-2020 NCSC-2020-0502  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0502 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor ntpd.

  Versie 1.03 02-07-2020 NCSC-2020-0502  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0502 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23 om de
kwetsbaarheid in ntpd te verhelpen.

  Versie 1.02 01-07-2020 NCSC-2020-0502  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0502 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12.

  Versie 1.01 25-06-2020 NCSC-2020-0502  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0502 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Oracle Linux 7.

  Versie 1.00 24-06-2020 NCSC-2020-0502  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0502 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.