-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in WordPress
Advisory ID   : NCSC-2020-0504
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-4046, CVE-2020-4047, CVE-2020-4048,
         CVE-2020-4049, CVE-2020-4050
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20200624
Toepassing   : WordPress
Versie(s)    : < 5.4.2
Platform(s)   :

Gevolgen
  De ontwikkelaars van WordPress hebben meerdere kwetsbaarheden
  verholpen. Een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan deze
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van een
  Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Een dergelijke aanval kan leiden
  tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de
  applicatie wordt bezocht.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van WordPress hebben meerdere kwetsbaarheden
  verholpen. Een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan deze
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van een
  Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Een dergelijke aanval kan leiden
  tot de uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de
  applicatie wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van WordPress hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in WordPress 5.4.2. Voor meer
  informatie, zie:

  https://wordpress.org/news/2020/06
   /wordpress-5-4-2-security-and-maintenance-release/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXvMqgE/4qUtG/lqjAQoNxQwAlpjJHcntv95q7I2N1YF5WVC8VJy3YAgO
QLzy6nuwHxxBfVqmOYksx+aeEYylRcR7azZhsItOI8tfMEbgmBeRisj1ppFjitK7
zhX4R/KTzGfWj+l+THJAPA3kU1l3lDboaGPF+dJU+QWLtjQkdJYUbFVy4eKy5ztM
cykrNNieB6CT+rHPR99B88OLergjL3cOeejX7UW9qet7pVQGzQUG9vK1c5BdlA3w
iIPsdY6s9c7IXZR/eRM8tEGryzxTWVrT4noZjIn0x19FrdPLUJ3ymgmad10N0MNN
UP93JcKG6KLJ6WTZp+jWp7hYehnv6fR/FdGVejOV35fl79WYL073lmpf6BN7wdsy
Ix/wo1qhsCKoKzF1lZoBdZQ3BV+SkuFoTEYfWnZMWp/5XBIKKOTImC1aEwnuAHHg
4q2qcTDBjtznIgW6321quaWJ4S5uUiy3NSo0eJyCJH2Vi246TZ/zY4JFJpYI81uY
P7z8aXPtbcL7T75Jvka5YXAMo9SM7OcN
=rThe
-----END PGP SIGNATURE-----