-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in cURL
Advisory ID   : NCSC-2020-0506
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-8169, CVE-2020-8177
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200624
Toepassing   : GNU cURL
Versie(s)    : < 7.71.0
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  GNU heeft kwetsbaarheden verholpen in cURL. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende op afstand in de gelegenheid gevoelige
  gegevens te verkrijgen en om mogelijk een bestand te beschadigen.

Mogelijke oplossingen
  GNU heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2020-8169:
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2020-8169.html

  CVE-2020-8177:
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2020-8177.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 19.10 en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4402-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXvNlWE/4qUtG/lqjAQq+HAwAiV2EvWjgTkcMtrG3KMVx6BGZMRAtyanD
o7UTYXI/3oeuQWd1XF2umMzPX3U63uVPmETX9B8GzzwtfTZZzXV0AiKRz+1owuql
taZVE+KFFAOYE2l5HqdnPoHW6mpZamoZjy6rz2pyjoTeuVBIMcPTaq230p7GBDWD
afbKCzCEYDAokTgWQGMIj4mI+q+XwCFD0yro4yjvrSeqssMVImUOgbm1VRVi5AZS
IS2XP42xzVhDZdQKku14Vbjk5JaZWKaD48IYVu7IQUvjrKt6BhZhDgcpgq+Z+jxg
LewXxdLszkC7IrFVkl2YmT43DNNHZQ5hpwWGBCL4bzldeWZqXlKPrl9sGJNOW0jH
5Y9izc+8k1mo0OhUZWQdZ4K2Ha5MFs8xrz5y61Ax9HBBk40SqAtsWyXql7SFvFB2
p0nEcq+9x/gBrf5WDLWFk1ppULzpmgiBxn7xqJdJoZChNLHL/xJo5LWyhpMsQo3l
9tsW7FXMCcKHgfr7b7M5NRmEGGLnmUNl
=itTK
-----END PGP SIGNATURE-----