#####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in cURL
Advisory ID   : NCSC-2020-0506
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-8169, CVE-2020-8177
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200625
Toepassing   : GNU cURL
Versie(s)    : < 7.71.0
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in cURL
Advisory ID   : NCSC-2020-0506
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-8169, CVE-2020-8177
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200625
Toepassing   : GNU cURL
Versie(s)    : < 7.71.0
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Beschrijving
  GNU heeft kwetsbaarheden verholpen in cURL. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende op afstand in de gelegenheid gevoelige
  gegevens te verkrijgen en om mogelijk een bestand te beschadigen.

Mogelijke oplossingen
  GNU heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2020-8169:
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2020-8169.html

  CVE-2020-8177:
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2020-8177.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  Server 12-SP4, voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8177:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-June/015217.html

  Module for Basesystem 15-SP2, voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-8177 en CVE-2020-8169:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-June/015213.html

  Server 12-SP5, voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8177:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-June/015211.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 19.10 en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4402-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXvRq6k/4qUtG/lqjAQoKNAwAsJ+OkZQ5oIyQW5HRNeeJWlDQKsKw0wTV
Y0FuXXt+JpHSuOQUr0GUja5tWQdDd58LIETG3oFCx+tUXexsf17yZTYW4pPF8MVH
FGTNirO0UTHCyWDjxgIx9gFdVIGZQZQD7wk5u5cqgnxixzrg8nHQiVhBwfct2XZu
p4ozJWsN8AYPCIFgwW3d3ylffPD+zEbSEoKpN3w79sEr3dAGS60RuaAxSYDR5YS1
+Gw10qAEo83IFgvnLkGTpmYk5yP+4HUmtGj7aI9dJgDS577/embbjAPg/R+ku2NR
AHd5GHqGdmTSZo8W4jHEFHkKmmg5OiekefEB+IwvUOKpqJaAAobf1GQugyHyXnh0
K4xNq0f5ES0Xmfgh85wwDvVRhCLN+Eha9Os5RCQA4aBYLPljOU+1xPUnRSNa2yme
vVG4jCOVI6AwjYbdTXYjEGBLYhhs762sRxCErM3LgnKKY1Ob4fBjBbbl18wYnZ8T
c4UM7tvsPa4wuJ6CLmIenk8UMh8gN9aq
=nmqK
-----END PGP SIGNATURE-----
pagina:

Beschrijving
  GNU heeft kwetsbaarheden verholpen in cURL. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende op afstand in de gelegenheid gevoelige
  gegevens te verkrijgen en om mogelijk een bestand te beschadigen.

Mogelijke oplossingen
  GNU heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2020-8169:
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2020-8169.html

  CVE-2020-8177:
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2020-8177.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  Server 12-SP4, voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8177:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-June/015217.html

  Module for Basesystem 15-SP2, voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2020-8177 en CVE-2020-8169:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-June/015213.html

  Server 12-SP5, voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-8177:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-June/015211.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 19.10 en 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4402-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.