Kwetsbaarheden verholpen in Chrome

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 25-06-2020 NCSC-2020-0509  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
25-06-2020
medium
medium
NCSC-2020-0509 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft een use-after-free-kwetsbaarheid verholpen in Chromium. Het is niet publiekelijk bekend gemaakt wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer de kwetsbaarheid wordt uitgebuit. In de regel kan een use-after-free leiden tot de volgende categorieën schade, afhankelijk van het kwetsbare stuk software:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Chrome
Google Chromium
Microsft Edge (Chromium-based)

Chromium < 83.0.4103.116
Edge < 83.0.478.55

Oplossingen

Oplossingen

Google

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Chrome en Chromium 83.0.4103.116. Voor meer informatie, zie [Link]

Microsoft

Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Edge (Chromium-based) 83.0.478.55. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-6509

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Het is niet publiekelijk bekend gemaakt waartoe uitbuiting van de kwetsbaarheid kan leiden. Mogelijk kan een Denial-of-Service worden veroorzaakt op de Chromium-browser, of kan code worden uitgevoerd onder de rechten van de browser. In beide gevallen zou de inschaling uitkomen op Medium.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 25-06-2020 NCSC-2020-0509  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
25-06-2020
medium
medium
NCSC-2020-0509 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.