Kwetsbaarheid verholpen in Apache Tomcat

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 27-07-2020 NCSC-2020-0511  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0511 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Apache Tomcat. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken op de Tomcat-server. Hiertoe dient de kwaadwillende een speciaal vervaardigd HTTP/2-request naar de server te versturen. Deze request veroorzaakt voor een aantal seconden een verhoogde CPU-last. Door meerdere van deze requests te versturen kan mogelijk een Denial-of-Service worden getriggerd.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE

Apache Tomcat

< 8.5.56 < 9.0.36 < 10.0.0-M6

Oplossingen

Oplossingen

Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Tomcat 8.5.56, 9.0.36 en 10.0.0-M6. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van Tomcat beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 en OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

OpenSUSE Leap 15.1 [Link]

OpenSUSE Leap 15.2 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-11996

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 27-07-2020 NCSC-2020-0511  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0511 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

openSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in 15.2.

  Versie 1.02 24-07-2020 NCSC-2020-0511  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
24-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0511 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor openSUSE Leap 15.1 om de kwetsbaarheid in Tomcat te verhelpen.

  Versie 1.01 13-07-2020 NCSC-2020-0511  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
13-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0511 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in Apache Tomcat te verhelpen voor Debian 9.0 (Strech).

  Versie 1.00 26-06-2020 NCSC-2020-0511  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
26-06-2020
medium
medium
NCSC-2020-0511 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.