-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe producten
Advisory ID   : NCSC-2020-0513
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-9575, CVE-2020-9637, CVE-2020-9638,
         CVE-2020-9639, CVE-2020-9640, CVE-2020-9641,
         CVE-2020-9642, CVE-2020-9652, CVE-2020-9653,
         CVE-2020-9654, CVE-2020-9655, CVE-2020-9656,
         CVE-2020-9657, CVE-2020-9660, CVE-2020-9661,
         CVE-2020-9662
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200626
Toepassing   : Adobe After Effects
         Adobe Illustrator
         Adobe Premiere
Versie(s)    :
Platform(s)   : Windows

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in verschillende producten. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat
  willekeurige code uit te voeren onder rechten van de gebruiker of
  een Denial-of-Service te veroorzaken. De gebruiker moet hiertoe het
  slachtoffer verleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  Adobe Illustrator (CVE-2020-9575, CVE-2020-9639, CVE-2020-9640,
  CVE-2020-9641, CVE-2020-9642):
  https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb20-37.html

  Adobe After Effects (CVE-2020-9637, CVE-2020-9638, CVE-2020-9660,
  CVE-2020-9661, CVE-2020-9662):
  https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects
   /apsb20-35.html

  Adobe Premiere Pro (CVE-2020-9652, CVE-2020-9653, CVE-2020-9654):
  https://helpx.adobe.com/security/products/premiere_pro
   /apsb20-38.html

  Adobe Premiere Rush (CVE-2020-9655, CVE-2020-9656, CVE-2020-9657):
  https://helpx.adobe.com/security/products/premiere_rush
   /apsb20-39.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXvXTIE/4qUtG/lqjAQo40wv/cuQQxu1q0d1+pI+n4HAjF+MxDVLfDjNb
NhyBX6xRik8WSMB0fvXBh963JtHsa0JK1oAp0c0TvETOBqNRWSYiLSRDhtVDLEfZ
fBokr1Pzsy+5MdK75n24Al9xp3OddApwaZV1RrmPpJDbq6tppLoRqdbuMXl+4AKu
quYqidyFIfyrueEu7gZyuVz0TWEm3woXv2tWH+ZBpj+jhfs+UTeTPGRm9hR6yYL3
ZjVN8iZOWM4Ku9pLxnsyHAspFqnf2iJGIn728lsuVVPJHeb+KgzJmIybFmKBilhf
q9yR2w1IVcoy6tIsdX9NASzidVYeTw7cWi/pvbRLZwPu/QS2F/dyYLPQUMXyX6ld
PrvsY4mkhHzjn3tep9hNIzkRSF20J7eoZLSUCf9Rco8DsXWr5UIw+f55/iKVDkwz
5cNQoGoX8EmChzV7rw+R3ZCKJrKWTE83dOjoahbZKpgiAZZWBM+uGm5OM7TaArAH
w4e2nhWPjKhuX5739MtyNXhFMwsOHxlG
=EKkv
-----END PGP SIGNATURE-----