Kwetsbaarheid verholpen in Drupal

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 29-06-2020 NCSC-2020-0516  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
29-06-2020
medium
medium
NCSC-2020-0516 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Drupal. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende met gebruikersrechten en (beperkte) toegang tot de JSON-API mogelijk in staat PATCH-calls uit te voeren zonder dat de kwaadwillende hiervoor de benodigde rechten heeft. De kwaadwillende kan hiermee aanpassingen doen aan content die op de kwetsbare webapplicatie aanwezig is.

In een standaardinstallatie van Drupal is de JSON-API ingesteld als read-only. Standaardinstallaties zijn daardoor niet kwetsbaar.

Er zijn weinig inhoudelijke details over de kwetsbaarheid publiekelijk beschikbaar gesteld.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Drupal CMS

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Drupal hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Drupal 8.8.8, 8.9.1 en 9.0.1. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-13665

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

De mogelijke impact van de kwetsbaarheid past niet binnen een van bovenstaande categorieën. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat aanpassingen te doen op de kwetsbare website, waardoor de beschikbaarheid en integriteit van content in gevaar komt. Derhalve is damage ingeschaald als "medium".

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 29-06-2020 NCSC-2020-0516  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
29-06-2020
medium
medium
NCSC-2020-0516 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.