Ernstige kwetsbaarheid verholpen in PAN-OS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 29-06-2020 NCSC-2020-0519  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0519 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Palo Alto heeft een ernstige kwetsbaarheid verholpen in PAN-OS. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot het netwerk in staat om zich toegang te verschaffen tot systemen welke door Palo Alto infrastructuren worden beschermd, of, wanneer de kwaadwillende toegang heeft tot de beheer-infrastructuur, willekeurige code uit te voeren met rechten van de administrator van het kwetsbare systeem.

De kwetsbaarheid kan alleen worden uitgebuit wanneer het systeem is geconfigureerd om de authenticatie via Security Assertion Markup Language (SAML) te laten verlopen én de optie 'Validate Identity Provider Certificate' is uitgeschakeld. Wanneer een van beide voorwaarden niet geldt, is misbruik niet mogelijk. Beide opties zijn geen standaard configuraties.

Palo Alto schaalt deze kwetsbaarheid in met de hoogste score van 10.0, maar doet dat wel onder de voorwaarde dat vrije toegang tot het netwerk nodig is. Onder normaal beheerde omstandigheden is dit niet het geval. Het NCSC schaalt daarom deze kwetsbaarheid in als Medium/High.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Palo Alto PAN-OS

< 9.1.3 < 9.0.9 < 8.1.15 8.0.*

Oplossingen

Oplossingen

Palo Alto heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in PAN-OS 8.1.15, 9.0.9, 9.1.3 en alle latere versies. Tevens heeft Palo Alto mitigerende maatregelen beschreven en informatie gebundeld om te onderzoeken of een specifiek systeem kwetsbaar is of niet. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-2021

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 29-06-2020 NCSC-2020-0519  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-06-2020
medium
high
NCSC-2020-0519 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.