Kwetsbaarheden verholpen in BIG-IP

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 08-07-2020 NCSC-2020-0525  
 
high
high
Signed-PGP →  
08-07-2020
high
high
NCSC-2020-0525 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

F5 Networks heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse onderdelen van BIG-IP. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade: * Cross-Site Request Forgery (XSRF) * Cross-Site Scripting (XSS) * Manipulatie van gegevens * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten) * Toegang tot gevoelige gegevens * Toegang tot systeemgegevens

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5904 heeft een CVSS-score van 8.8 en betreft een XSRF. Misbruik van deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat Traffic Management Operating System Shell-commando's uit te voeren via de sessie van een ingelogde administrator. Deze kwetsbaarheid kan mogelijk in combinatie met de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5907 worden misbruikt voor het verkrijgen van verhoogde rechten op het kwetsbare systeem.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5902 heeft een CVSS-score van 10.0. Deze kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende met netwerktoegang tot de Traffic Management User Interface in staat systeemcommando's uit te voeren, bestanden te manipuleren, services uit te schakelen en willekeurige Java-code uit te voeren. Volgens de advisory van F5 Networks maakt de kwetsbaarheid het mogelijk het systeem volledig over te nemen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

F5 BIG-IP

Oplossingen

Oplossingen

F5 Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

CVE-2020-5902 [Link]

Ongeacht de bijgewerkte mitigerende maatregelen in bovenstaand document, blijft het NCSC onverkort adviseren de beveiligingsupdate zelf in te zetten. Indien dit (nog) niet is uitgevoerd en het systeem een publiek toegankelijke Management Interface heeft, adviseert het NCSC om het betrokken systeem in onderzoek te nemen voordat de logrotatie in werking treedt om vast te kunnen stellen of het systeem gecompromitteerd is.

CVE-2020-5903 [Link]

CVE-2020-5904 [Link]

CVE-2020-5905 [Link]

CVE-2020-5906 [Link]

CVE-2020-5907 [Link]

CVE-2020-5908 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-5902, CVE-2020-5903, CVE-2020-5904, CVE-2020-5905, CVE-2020-5906, CVE-2020-5907, CVE-2020-5908

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote shell
medium
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 08-07-2020 NCSC-2020-0525  
 
high
high
Signed-PGP →  
08-07-2020
high
high
NCSC-2020-0525 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Onderzoekers hebben ontdekt dat de mitigerende maatregelen welke initieel door F5 zijn vrijgegeven niet afdoende zijn. F5 heeft het beveiligingsadvies hierop aangepast. Het NCSC brengt nogmaals dit advies onder de aandacht [Link]

Inmiddels is ook publieke exploitcode beschikbaar om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5902 uit te buiten. De exploitcode is beschikbaar gekomen via Metasploit.
De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt hierdoor niet en blijft HIGH/HIGH

  Versie 1.01 05-07-2020 NCSC-2020-0525  
 
high
high
Signed-PGP →  
05-07-2020
high
high
NCSC-2020-0525 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er worden meldingen gemaakt dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5902 actief wordt misbruikt. Het misbruik wordt gerapporteerd op zgn Honeypot-systemen. Er zijn vooralsnog nog geen meldingen van actieve compromittatie van live systemen. De kwetsbaarheid bevindt zich in de Traffic Management User Interface (TMUI), een interface die als beheer-omgeving conform best practices niet publiek toegankelijk hoort te zijn.

Doordat actief misbruik wordt gerapporteerd, schaalt het NCSC dit beveiligingsadvies in als HIGH/HIGH

  Versie 1.00 01-07-2020 NCSC-2020-0525  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0525 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.