-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIG-IP
Advisory ID   : NCSC-2020-0525
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-5902, CVE-2020-5903, CVE-2020-5904,
         CVE-2020-5905, CVE-2020-5906, CVE-2020-5907,
         CVE-2020-5908
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200705
Toepassing   : F5 BIG-IP
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Er worden meldingen gemaakt dat de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2020-5902 actief wordt misbruikt. Het misbruik wordt
  gerapporteerd op zgn Honeypot-systemen. Er zijn vooralsnog nog geen
  meldingen van actieve compromittatie van live systemen. De
  kwetsbaarheid bevindt zich in de Traffic Management User Interface
  (TMUI), een interface die als beheer-omgeving conform best practices
  niet publiek toegankelijk hoort te zijn.

  Doordat actief misbruik wordt gerapporteerd, schaalt het NCSC dit
  beveiligingsadvies in als HIGH/HIGH

Beschrijving
  F5 Networks heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse
  onderdelen van BIG-IP. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Manipulatie van gegevens
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5904 heeft een CVSS-score van
  8.8 en betreft een XSRF. Misbruik van deze kwetsbaarheid stelt een
  kwaadwillende in staat Traffic Management Operating System
  Shell-commando's uit te voeren via de sessie van een ingelogde
  administrator. Deze kwetsbaarheid kan mogelijk in combinatie met de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5907 worden misbruikt voor het
  verkrijgen van verhoogde rechten op het kwetsbare systeem.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5902 heeft een CVSS-score van
  10.0. Deze kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende
  met netwerktoegang tot de Traffic Management User Interface in staat
  systeemcommando's uit te voeren, bestanden te manipuleren, services
  uit te schakelen en willekeurige Java-code uit te voeren. Volgens de
  advisory van F5 Networks maakt de kwetsbaarheid het mogelijk het
  systeem volledig over te nemen.

Mogelijke oplossingen
  F5 Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-5902:
  https://support.f5.com/csp/article/K52145254

  CVE-2020-5903:
  https://support.f5.com/csp/article/K43638305

  CVE-2020-5904:
  https://support.f5.com/csp/article/K31301245

  CVE-2020-5905:
  https://support.f5.com/csp/article/K07051153

  CVE-2020-5906:
  https://support.f5.com/csp/article/K82518062

  CVE-2020-5907:
  https://support.f5.com/csp/article/K00091341

  CVE-2020-5908:
  https://support.f5.com/csp/article/K33023560

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXwGq9U/4qUtG/lqjAQrzhwv+KbOLIjy1Yl76B8LVGKhQWEDG8QHYWXfj
dAqYSwk5TR5INOXvy1EmolWVfO/4BigJcI9o3+H7QZSHGMj1N5P8t3+jjAiw7ol3
LYurgUfi9roogYdrF4QC5mLAPClQd2GjL0LTTjjBuzw7jT2SOS29FP+xCf4VZGuv
F6gEw8Q2AWy/qK1QvXus0I0zPzZjdLzNsjyzeE0jgkBLFqqWvpPTekDlbsaYLPhn
hnf+BHgZfsaZly9jP4/YVQduNHJIIB4FqDG+8lOjXlio3U9fAuViIlvfS+njtSR0
chwGqL/NjUdYzyPnTHUOcrZB02vhzNnGSgyFw2v+DrAbYvEnxvi5j67kJNg5SmIk
+SzTGo/xFpBLfS+lQP/Qnhi2z90KjurZRqPpgmyVr95uaPkD8newDFY/GO00ZTNa
XFd0wo3QaqZUauuEKoDSQbSrgVw4XZ8WNGaoR2zaLWkGPo7+DngZztNFjZLeq91v
txhZNGp0WhNl7szoJhW60792qVmYvtG8
=T3C4
-----END PGP SIGNATURE-----