-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in BIG-IP
Advisory ID   : NCSC-2020-0525
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-5902, CVE-2020-5903, CVE-2020-5904,
         CVE-2020-5905, CVE-2020-5906, CVE-2020-5907,
         CVE-2020-5908
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20200708
Toepassing   : F5 BIG-IP
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers hebben ontdekt dat de mitigerende maatregelen welke
  initieel door F5 zijn vrijgegeven niet afdoende zijn. F5 heeft het
  beveiligingsadvies hierop aangepast. Het NCSC brengt nogmaals dit
  advies onder de aandacht:

  https://support.f5.com/csp/article/K52145254

  Inmiddels is ook publieke exploitcode beschikbaar om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5902 uit te buiten. De
  exploitcode is beschikbaar gekomen via Metasploit.
  De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt hierdoor niet en
  blijft HIGH/HIGH

Beschrijving
  F5 Networks heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in diverse
  onderdelen van BIG-IP. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Manipulatie van gegevens
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5904 heeft een CVSS-score van
  8.8 en betreft een XSRF. Misbruik van deze kwetsbaarheid stelt een
  kwaadwillende in staat Traffic Management Operating System
  Shell-commando's uit te voeren via de sessie van een ingelogde
  administrator. Deze kwetsbaarheid kan mogelijk in combinatie met de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5907 worden misbruikt voor het
  verkrijgen van verhoogde rechten op het kwetsbare systeem.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-5902 heeft een CVSS-score van
  10.0. Deze kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende
  met netwerktoegang tot de Traffic Management User Interface in staat
  systeemcommando's uit te voeren, bestanden te manipuleren, services
  uit te schakelen en willekeurige Java-code uit te voeren. Volgens de
  advisory van F5 Networks maakt de kwetsbaarheid het mogelijk het
  systeem volledig over te nemen.

Mogelijke oplossingen
  F5 Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  CVE-2020-5902:
  https://support.f5.com/csp/article/K52145254

  Ongeacht de bijgewerkte mitigerende maatregelen in bovenstaand
  document, blijft het NCSC onverkort adviseren de beveiligingsupdate
  zelf in te zetten. Indien dit (nog) niet is uitgevoerd en het
  systeem een publiek toegankelijke Management Interface heeft,
  adviseert het NCSC om het betrokken systeem in onderzoek te nemen
  voordat de logrotatie in werking treedt om vast te kunnen stellen of
  het systeem gecompromitteerd is.


  CVE-2020-5903:
  https://support.f5.com/csp/article/K43638305

  CVE-2020-5904:
  https://support.f5.com/csp/article/K31301245

  CVE-2020-5905:
  https://support.f5.com/csp/article/K07051153

  CVE-2020-5906:
  https://support.f5.com/csp/article/K82518062

  CVE-2020-5907:
  https://support.f5.com/csp/article/K00091341

  CVE-2020-5908:
  https://support.f5.com/csp/article/K33023560

Hyperlinks
  https://research.nccgroup.com/2020/07/05
   /rift-f5-networks-k52145254-tmui-rce-vulnerability-cve-2020-5902-
   intelligence/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXwWKs0/4qUtG/lqjAQrFQAv+LcWdZFb7HCOPK9m5G6RCEVrKuNNdAr4R
TnQuj+DwgdqfdGgwls2/cCQoGEXJr0cCoHwIbQUqkySlWyYoAgtJgcgc0v/8g5gT
qk59mQWD98GoNiKXGUOGJZmygjVCRihF8Haym343rnyBnPrG5nlnEHapxzM6qxAU
0dOQRUg6cD6x9u+DNM/7C3+5Md1AsbML1diroGrFfL8hLyDSjQwgJvqtBvNf7l+Z
micofwA45TJRmKg9nChlNgJyenh7BiuvdG3f5WMsl/yOS3LBSHvD+uG23iXUxnE/
TkPvJ522Z+7tkddmJtVrG5+8goZbzshnnkDwds4E5aE/RmCPkTel1wMsl4/yjb6I
qxIgkJswLkGNgOSgWRs+o+Jc4eDvIurONxQVYtN0Do74mmBj3MNKgMpSL7kLqiaU
P+zMHu6LN5HYhJbfNcv+abp8qG35xwILuzt6oY0hsVwuKtF17V7lnUz9LT3bxT7p
lTLL1ep5Fd3TVRTR/LPtu02jAjwX74SN
=kMQI
-----END PGP SIGNATURE-----