-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in MobileIron
Advisory ID   : NCSC-2020-0538
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15505, CVE-2020-15506, CVE-2020-15507
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200707
Toepassing   : MobileIron Core
         MobileIron Sentry
Versie(s)    : Core < 10.6.0.1
         Sentry < 9.8.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  MobileIron heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in MobileIron
  Core en Sentry. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn
  schade:

  * Omzeilen van authenticatie
  * (Remote) code execution
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  MobileIron heeft weinig inhoudelijke informatie publiekelijk
  beschikbaar gesteld.

Mogelijke oplossingen
  MobileIron heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Core 10.6.0.1 en Sentry 9.8.1. Voor meer informatie,
  zie:

  https://www.mobileiron.com/en/blog
   /mobileiron-security-updates-available

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXwRhM0/4qUtG/lqjAQrP3QwAsl5hvt2KuoncyPegHLVVvoXcABGXjbz0
AtF4Yvm9LyKXNoBntqjqhyU/R9nGVTxYMxLjGQ+HFG5W1pLV2M29uIhlbUFTs1O7
moPHiupZ0wLPAHPS0O850ppHb1WlnOXJaDS9FBA5aKkA92+OJz6nuE/cTRhfF9az
ECEFlRmBoiu9/hVqExwgNAcf4Ciq4pWDkSHtVwEajl0TReYI8O9h5OM0GLlI/yhQ
Ycv2xGqsdcLerGNLpxs3ZTRHBYKPMKDtVSuVZIPIBUt+QCVLhTxsXd/Fr1DmvECD
wKjExo6XVRbTFILeU5DgCPQ5X6M4RQK/R2EMoAu9Gki4Vxa43kHiezNTyph5g2Xj
tpRTkZaVO5CiGr7Zc4GMfBBe2TDzmouQKnL4hGug3zmytKs9itAHAgUIwpburQMB
8MVwb3UzFt8RcufaMFXo+55+ZSQ1L+dzIZPAdxniP0t3Dr87fAFnn5Am8AoEUCvd
flpxO5LNm16SBVsBssqZAEwsawyDcH+b
=1888
-----END PGP SIGNATURE-----