-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in MobileIron
Advisory ID   : NCSC-2020-0538
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-15505, CVE-2020-15506, CVE-2020-15507
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200915
Toepassing   : MobileIron Core
         MobileIron Sentry
Versie(s)    : Core < 10.6.0.1
         Sentry < 9.8.1
Platform(s)   :

Update
  Er is Proof-of-Concept code (PoC) gepubliceerd om de kwetsbaarheid
  met kenmerk CVE-2020-15505 te misbruiken. De inschaling van dit
  beveiligingsadvies is daarom gewijzigd naar HIGH/HIGH.

Beschrijving
  MobileIron heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in MobileIron
  Core en Sentry. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn
  schade:

  * Omzeilen van authenticatie
  * (Remote) code execution
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  MobileIron heeft weinig inhoudelijke informatie publiekelijk
  beschikbaar gesteld.

Mogelijke oplossingen
  MobileIron heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Core 10.6.0.1 en Sentry 9.8.1. Voor meer informatie,
  zie:

  https://www.mobileiron.com/en/blog
   /mobileiron-security-updates-available

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX2C5yU/4qUtG/lqjAQqmGwv9HNWIIjzrBEHerZUDdaS3z54tCn50pEdq
nNpYENg8Vcre64mEJYU34Zyo8CWSi+sULQ3rx1wONUCE2jzz7inaiFy/RkkL+WLD
qc7X4nrgMd/FQ1kwyQvnZQpfK3HtkeA/H+iX4GViDfUSL2/F02HqAFvEGX2crsoP
kGcQiBs3gnDZg4XRdquN82g0ef3o11ncAItmgF/uJ3gq6u6aUBR136UU+FucEt/X
XlSJhEnmO06XKLC5wlNWYu25SQQF9p0S+uB/z7oFROEeEHjLJsbqAITynK+C3DDM
hIfpfgEmlw9zyG2fTmBd5VqI2TyCIQUAfx8EK/FatGbalhjJFXsRdifTp1VY+HqQ
ZuHYVbnsDrpiDBtisZEzRHD4hyvJQRyuM6JPbShFW6nAsIVwPJwvXSCloapV1kTu
NjUoSoyHFF3KKN+HNntrXaNPonZCQiIfdAK7ir5z+W3qfycBx8Az9VIxFkYNJcVc
CLk+5O2WCam586dv1UKUQ6JzPlSQKMpC
=//0F
-----END PGP SIGNATURE-----